اخبار و رویدادها

انتخاب عضو هیات علمی واحد یادگار امام (ره) شهرری به عنوان عضو حقیقی  شواری پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار

انتخاب عضو هیات علمی واحد یادگار امام (ره) شهرری به عنوان عضو حقیقی شواری پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار

رامین محمد علی طهرانی عضو هیات علمی گروه شیمی واحد یادگار امام (ره) شهرری به عنوان عضو حقیقی شواری پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار انتخاب شد.
رئیس دانشکده فنی ومهندسی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری ‎معرفی شد

رئیس دانشکده فنی ومهندسی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری ‎معرفی شد

مراسم تکریم و معارفه رؤسای دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری ‎برگزار شد.

اطلاعیه ها

مسابقه ای سی ام
انتخاب واحد سرور۱
سرور۳
سرور۳
باشگاه پژوهشگران جوان ونخبه
سامانه کتابخانه
دانش بنیان
-
-
مناقصه ها ومزایده ها
-
ایمیل اداری
-