جلسه هماهنگی ستاد برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ در واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

۱۱ تیر ۱۳۹۸ | ۱۷:۳۵ دسته ۱
تعداد بازدید:۷۳
به گزارش روابط عمومی واحد، جلسه هماهنگی ستاد برگزاری آزمون سراسری سال ۹۸ در سالن کنفرانس دفتر ریاست واحد یادگار امام خمینی (ره)شهرری برگزار گردید.
جلسه هماهنگی ستاد برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ در واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

به گزارش روابط عمومی واحد، جلسه هماهنگی ستاد برگزاری آزمون سراسری سال ۹۸ در سالن کنفرانس دفتر ریاست واحد یادگار امام خمینی (ره)شهرری برگزار گردید.

آزمون سراسری سال ۱۳۹۸  همزمان با سراسر کشور  در چهارنوبت ( صبح و عصر روز پنج شنبه ۱۳ تیر ۹۸ و همچنین صبح و عصر جمعه ۱۴ تیر ۹۸)  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری برگزارخواهد شد.

دکتر امیر احمری نژاد، معاون آموزشی واحد و  نماینده تام الاختیار آزمون  گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه افتخار میزبانی بیش از ۵۶۰۰  داوطلب آزمون سراسری را دارد که این آمار  بیش از هشتاد درصد از داوطلبان  شهرستان ری را شامل می شود.