روز مبارزه با تروریسم (انفجار دفتر نخست وزیری به دست منافقان و شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر - ۱۳۶۰ ه ش)

تاریخ برگزاری:۰۸ شهریور ۱۳۹۶ مناسبت ها