English  |   |   | 
12:11 | جمعه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶

 دانشجویان دکتری تخصصی آموزش محور لازم است علاوه بر دانلود و تکمیل سه فرم زیر، نتیجه جستجو در
سایت دانشگاه آزاد اسلامی،بعلاوه تصویر صورتجلسه شورای تخصصی گروه تحویل دفتر امور پژوهشی نمایند.

فرم پیشنهاد موضوع رساله دانشجویان دکتری تخصصی

1- پروپوزال دکتری تخصصی
2- فرم تعهد دکتری تخصصی
3- فرم الف دکتری تخصصی

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.
انتخاب وب سایت :