نظام پیشنهادات

نظام یا سیستم پیشنهادات ، تکنیکی است که می‌توان از فکر و اندیشه ی استادان، کارکنان و دانشجویان برای مسئله یابی، چاره‌جویی و حل مسائل و مشکلات دانشگاه بهره جست. براین اساس کلیه عزیزان می‌توانند پیشنهادات، ایده‌ها ، ابتکارات و نظرات خود را برای رفع نارسایی‌های موجود در روند کاری و یا بهبود روشهای انجام کار و یا افزایش کیفیت ارائه دهند. البته نظام پیشنهادات فقط انتقاد نیست بلکه در آن راه چاره نیز ارائه می‌گردد. فقط به بیان مشکلات پرداخته نمی شود بلکه راه حلهای رفع مشکلات نیز ارائه می شود. از این طریق استادان، کارکنان و دانشجویان می توانند به همه امور و فعالیتهای دانشگاه بپردازند و پیشنهادهای اصلاحی خود را بر اساس فرآیندی مشخص تدوین و ارائه نمایند. استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در دانشگاه توجه و حساسیت استادان، کارکنان و دانشجویان را به فرآیندهای کار بیشتر کرده و باعث مشارکت بیشتر در دانشگاه می شود. و با افزایش مشارکت، خلاقیت و روحیه استادان، کارکنان و دانشجویان، راهکارهای عملی برای حل مسائل و مشکلات دانشگاه پیدا می‌شود. شایان ذکر است با مساعدت ریاست محترم واحد از ارائه دهندگان پیشنهادات مفید و سازنده تقدیر به عمل خواهد آمد.
 • پیشنهادات و انتقادات*
  0
 • 1
 • نام*(اختیاری)
  2
 • نام خانوادگی*(اختیاری)
  3
 • رشته تحصیلی*(اختیاری)
  4
 • مدرک تحصیلی*(اختیاری)
  5
 • تلفن همراه*(اختیاری)
  6
 • نوع همکاری*(اختیاری)
  8
 • ایمیل*آدرس صیح ایمیل (اختیاری)
  9
 • فایل*فایل های خود را آپلود کنید (اختیاری) آپلود
   10