English  |   |   | 
12:12 | جمعه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
نمایش بر اساس 
 بخشنامه طرح حمایت از اختراعات و نوآوری‌های علمی، فنی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی
-
شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه پژوهانه (جدید)
-
چهارشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشور
-
دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه برگزاری کارگاه روش شناسی تحقیق
-
يکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه تاسیس انجمن های علمی اساتید
-
يکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 یخشنامه عضویت اعضای هیات علمی در انجمن های معتبر ملی و بین المللی
-
يکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقاطع ارشد و دکتری
-
شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
-
يکشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی
-
يکشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 دستورالعمل برگزاری سخنرانی های علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
-
دوشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران
-
چهارشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه های آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی
-
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه سقف مجاز تعداد راهنمایی و مشاوره اعضای هیات علمی در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
-
دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشور
-
سه شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه حمایت وزارت صنعت، معدت و تجارت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا
-
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه برگزاری جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ( فرهیختگان)
-
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۲
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه سازمان مرکزی مبنی بر مستخرج از پایاین نامه های کارشناسی ارشد
بخشنامه
سه شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۲
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه منشور و موازین اخلاق پژوهش
-
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 دستورالعمل برگزاری کارگاه های علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
دستورالعمل
چهارشنبه ۱۳ دى ۱۳۹۱
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی
آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۱
دانلود فایل پیوست
 نشریات نامعتبر وزارت علوم
-
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
 بخشنامه فرصت مطالعاتی اساتید
آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ
شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 متمم بخشنامه فرصت مطالعاتی
متمم بخشنامه فرصت مطالعاتی....
يکشنبه ۱ آبان ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه فرصت مطالعاتی داخل کشور
فرصت مطالعاتی داخل کشور...
يکشنبه ۱ آبان ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه شرکت در کنفرانس های بین المللی
آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در کنفرانس های علمی بین المللی معتبر خارج از کشور
چهارشنبه ۶ مهر ۱۳۹۰
 آیین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشور
آیین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان....
يکشنبه ۱ آبان ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی خارج از کشور
آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه ها و ....
يکشنبه ۱ آبان ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد ومناظره در دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه برگزاری کرسی های نظریه پردازی.....
يکشنبه ۱ آبان ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه اولویت های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال ۱۳۹۱
اولویت های تحقیقاتی وزارت نیرو
يکشنبه ۲۴ دى ۱۳۹۱
دانلود فایل پیوست
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.
انتخاب وب سایت :