قابل شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی روش تحقیق(1)

۲۱ بهمن ۱۳۹۳ | ۲۰:۰۳ کد : ۱۴۶۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۵۶۲

از عموم شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی روش تحقیق(1) در تاریخ 4، 5و 7 بهمن تقاضا می شود، اسکن صفحه اول شناسنامه و مشخصات کامل خود را مطابق جدول  تا 26 آذر به پست الکترونیکی باشگاه پژوهشگران جوان ارسال نمایند .

نام و نام خانوادگی

فرزند

شماره شناسنامه

صادره از

شماره تماس

ایمیل

 

 

 

 

 

 
نظر شما :