English  |   |   | 
12:09 | جمعه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
نوع خبر 
 
 
گزارش تصویری بازدید دکتر کسرایی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری از حوزه پژوهش واحد

 رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحدیادگارامام خمینی(ره) شهرری از حوزه معاونت پژوهشی بازدید به عمل آورد.

به گزارش اداره روابط عمومی ، دکتر کسرایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحدیادگارامام خمینی(ره)شهرری با حضور  در قسمت های مختلف حوزه پژوهش  از کلیه بخش ها بازدید به عمل آوردند.

در ادامه بازید ضمن حضور در کلیه ساختمان ها به گفتگو با استادان و کارکنان و دانشجویان پرداختند و از نزدیک با نقاط ضعف و قوت واحد آشنا شدند.

دکتر علی اشجارن معاون پژوهشی و فناوری واحد توضیحاتی در رابطه با مسائل پژوهشی واحد ارائه نمودند.

دوشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۶  ۱۶:۱۸
منبع : روابط عمومی

 تصاوير مرتبط
گزارش تصویری بازدید دکتر کسرایی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری از حوزه پژوهش واحد گزارش تصویری بازدید دکتر کسرایی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری از حوزه پژوهش واحد گزارش تصویری بازدید دکتر کسرایی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری از حوزه پژوهش واحد گزارش تصویری بازدید دکتر کسرایی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری از حوزه پژوهش واحد
گزارش تصویری بازدید دکتر کسرایی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری از حوزه پژوهش واحد گزارش تصویری بازدید دکتر کسرایی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری از حوزه پژوهش واحد گزارش تصویری بازدید دکتر کسرایی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری از حوزه پژوهش واحد گزارش تصویری بازدید دکتر کسرایی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری از حوزه پژوهش واحد
گزارش تصویری بازدید دکتر کسرایی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری از حوزه پژوهش واحد گزارش تصویری بازدید دکتر کسرایی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری از حوزه پژوهش واحد گزارش تصویری بازدید دکتر کسرایی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری از حوزه پژوهش واحد گزارش تصویری بازدید دکتر کسرایی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری از حوزه پژوهش واحد
گزارش تصویری بازدید دکتر کسرایی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری از حوزه پژوهش واحد گزارش تصویری بازدید دکتر کسرایی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری از حوزه پژوهش واحد گزارش تصویری بازدید دکتر کسرایی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری از حوزه پژوهش واحد گزارش تصویری بازدید دکتر کسرایی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری از حوزه پژوهش واحد
گزارش تصویری بازدید دکتر کسرایی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری از حوزه پژوهش واحد گزارش تصویری بازدید دکتر کسرایی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری از حوزه پژوهش واحد گزارش تصویری بازدید دکتر کسرایی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری از حوزه پژوهش واحد گزارش تصویری بازدید دکتر کسرایی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری از حوزه پژوهش واحد
گزارش تصویری بازدید دکتر کسرایی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری از حوزه پژوهش واحد
آخرين تاريخ بازديد : جمعه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶  ۱۲:۹:۷
تعداد بازديد از اين خبر : 439
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.
انتخاب وب سایت :