در ویرایش جدید منشور حقوق دانشجویی منتشر شد

جزئیات جدید حقوق سیاسی دانشجویان از نگاه وزارت علوم

۱۹ مهر ۱۳۹۶ | ۰۸:۲۰ کد خبر : ۳۹۷۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۱۶
فرهیختگان: «منشور حقوق دانشجویی» اخیرا توسط معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم با هدف آگاه شدن دانشجویان از حقوق خود به دانشگاه‌ها ابلاغ شد. این منشور از ۶ فصل و ۶۸ ماده تشکیل شده است که فصل چهارم آن به حقوق سیاسی دانشجویان اختصاص دارد که به شرح زیر است:

 ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺗﺸﻜﻞﻫﺎی اﺳﻼمی داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن

تشکل‌ها به‌ منظور تحقق اهداف ﺧود می‌توانند در چارچوب ﻗوانین و مقررات به برﮔﺰاری سخنرانی، تجمع، راهپیمایی، میزﮔرد، تریبون آزاد، نصب تابلوها، انتشار نشریه و راه‌اندازی هر نوع پایگاه اﻃﻼع‌رسانی اﻗدام کنند. تشکل‌های دانشجویی زیر نظر شورای فرهنگی و اﺟتماعی و هیات نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه فعالیت می‌کنند. از تشکل‌های اسلامی با ﮔرایش‌های مختلف، می‌توان به بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی دانشجویان، جنبش عدالتﺧواه دانشجویی، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل و جامعه اسلامی دانشجویان اشاره کرد که در این میان، بسیج دانشجویی آیین‌نامه و برخی ضوابط خاص خود را دارد.

 ﺣﻖ تاسیس تشکل‌های اسلامی و اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان

دانشجویان با ﮔرایش‌های متفاوت فکری و سیاسی، از ﺣﻖ تاسیس تشکل‌های اسلامی و اتحادیه‌های تشکل‌های اسلامی برخوردارند. دانشجویان متقاضی تاسیس تشکل اسلامی می‌توانند درخواست خود را به‌عنوان هیات‌موسس، به هیات نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه ارائه دهند و مجوز فعالیت بگیرند. همچنین تشکل‌های اسلامی دانشگاه‌های گوناگون می‌توانند درخواست خود را مبنی‌بر تشکیل اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشجویی، به هیات نظارت مرکزی وزارت علوم ارائه دهند. تشکل‌های اسلامی دانشجویی با عضویت حداقل 20 تشکل می‌توانند اتحادیه‌ای را تشکیل دهند.

 حق آزادی‌بیان در دانشگاه

آزادی‌بیان از حقوق اساسی و اولیه دانشجویان است و در فضای دانشگاه، ﻇرفیت‌های متنوعی برای تحقق آن در نظر ﮔرفته شده است. از آن جمله می‌توان به تشکل‌های اسلامی، نشریات دانشجویی، کرسی‌های آزاداندیشی (در ﻗالب کرسی مناﻇره، کرسی نقد و نظر، کرسی پرسش و پاسخ شبهات) و خانه ملی گفت‌وگوی آزاد اشاره کرد.

 حق انتقاد و مطالبه‌ﮔری

دانشجویان حق دارند از عملکرد مسئوﻻن دانشگاه و سیاست‌ها و رویه‌های کشور انتقاد و نقد خود را از مسیرهای ﻗانونی ازجمله نشریات دانشجویی، شورای ﺻنفی و رفاهی و تشکل‌های اسلامی بیان کنند.

 

۱ رای

نظر شما :