اطلاعیه مهم باشگاه پژوهشگران جوان

۲۰ آبان ۱۳۹۶ | ۱۵:۳۹ کد خبر : ۴۰۷۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۱۵

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یادگار امام(ره)- شهرری

 • عنوان کارگاه آموزشی:جامعه شناسی عشق
 • مدرس :جناب آقای دکتر مهرداد ناظری
 • زمان برگزاری: سه شنبه ۹۶/۸/۳۰ و ۹/۷/ ۹۶ ازساعت ۱۶ الی ۱۹
 • مکان برگزاری : ساختمان معاونت پژوهش، طبقۀ سوم

علاقه مندان به شرکت در کارگاه مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال وجه ثبت نام را به شماره حساب ۱۰۵۲۶۴۳۲۸۰۰۸با کد شناسه ۱۰۱۰۱۲ بنام باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یادگار امام واریز نموده و فیش واریزی به همراه کپی کارت دانشجویی را به دفتر پژوهشگران جوان واقع در ساختمان پژوهش دانشگاه تحویل نمایند. اطلاعیه برگزاری کارگاه فرهنگی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یادگار امام(ره)- شهرری

 • عنوان کارگاه فرهنگی :نقد و بررسی فیلم"چند متر مکعب عشق "
 • مدرس :جناب آقای دکتر مهرداد ناظری
 • زمان برگزاری: چهارشنبه ۹۶/۹/۱  از ساعت ۱۰ الی ۱۲
 • مکان برگزاری : ساختمان معاونت پژوهش، طبقۀ سوم

علاقه مندان به شرکت در کارگاه مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال وجه ثبت نام را به شماره حساب ۱۰۵۲۶۴۳۲۸۰۰۸با کد شناسه ۱۰۱۰۱۲بنام باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یادگار امام واریز نموده و فیش واریزی به همراه کپی کارت دانشجویی را به دفتر پژوهشگران جوان واقع در ساختمان پژوهش دانشگاه تحویل نمایند. اطلاعیه برگزاری کارگاه فرهنگی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یادگار امام(ره)- شهرری

 • عنوان کارگاه فرهنگی :نقد و بررسی فیلم" در دنیای تو ساعت چند است؟"
 • مدرس :جناب آقای دکتر مهرداد ناظری
 • زمان برگزاری: چهارشنبه ۹۶/۹/۲۲از ساعت ۱۰الی ۱۲
 • مکان برگزاری : ساختمان معاونت پژوهش، طبقۀ سوم

علاقه مندان به شرکت در کارگاه مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال وجه ثبت نام را به شماره حساب ۱۰۵۲۶۴۳۲۸۰۰۸با کد شناسه ۱۰۱۰۱۲بنام باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یادگار امام واریز نموده و فیش واریزی به همراه کپی کارت دانشجویی را به دفتر پژوهشگران جوان واقع در ساختمان پژوهش دانشگاه تحویل نمایند. 
اطلاعیه برگزاری کارگاه فرهنگی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یادگار امام(ره)- شهرری

 • عنوان کارگاه فرهنگی :نقد و بررسی فیلم" ابد و یک روز"
 • مدرس :جناب آقای دکتر مهرداد ناظری
 • زمان برگزاری: چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۸ از ساعت ۱۰ الی ۱۲
 • مکان برگزاری : ساختمان معاونت پژوهش، طبقۀ سوم

علاقه مندان به شرکت در کارگاه مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال وجه ثبت نام را به شماره حساب ۱۰۵۲۶۴۳۲۸۰۰۸با کد شناسه ۱۰۱۰۱۲بنام باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یادگار امام واریز نموده و فیش واریزی به همراه کپی کارت دانشجویی را به دفتر پژوهشگران جوان واقع در ساختمان پژوهش دانشگاه تحویل نمایند.اطلاعیه برگزاری کارگاه فرهنگی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یادگار امام(ره)- شهرری

 • عنوان کارگاه فرهنگی :نقد و بررسی فیلم" فروشنده"
 • مدرس :جناب آقای دکتر مهرداد ناظری
 • زمان برگزاری: چهارشنبه  ۹۶/۹/۲۹ ازساعت ۱۰ الی ۱۲
 • مکان برگزاری : ساختمان معاونت پژوهش، طبقۀ سوم

علاقه مندان به شرکت در کارگاه مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال وجه ثبت نام را به شماره حساب ۱۰۵۲۶۴۳۲۸۰۰۸با کد شناسه ۱۰۱۰۱۲بنام باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یادگار امام واریز نموده و فیش واریزی به همراه کپی کارت دانشجویی را به دفتر پژوهشگران جوان واقع در ساختمان پژوهش دانشگاه تحویل نمایند.اطلاعیه برگزاری کارگاه فرهنگی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یادگار امام(ره)- شهرری

 • عنوان کارگاه فرهنگی :نقد و بررسی کتاب" داستان آئورا" اتر کارلوس فوئنتس
 • مدرس :جناب آقای دکتر مهرداد ناظری
 • زمان برگزاری: سه شنبه ۹۶/۹/۱۴ ازساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰
 • مکان برگزاری : ساختمان معاونت پژوهش، طبقۀ سوم

علاقه مندان به شرکت در کارگاه مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال وجه ثبت نام را به شماره حساب ۱۰۵۲۶۴۳۲۸۰۰۸ با کد شناسه ۱۰۱۰۱۲بنام باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یادگار امام واریز نموده و فیش واریزی به همراه کپی کارت دانشجویی را به دفتر پژوهشگران جوان واقع در ساختمان پژوهش دانشگاه تحویل نمایند.اطلاعیه برگزاری کارگاه فرهنگی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یادگار امام(ره)- شهرری

 • عنوان کارگاه فرهنگی :نقد و بررسی کتاب" سوء تفاهم و عشق"  اتر آلبرکامو
 • مدرس :جناب آقای دکتر مهرداد ناظری
 • زمان برگزاری: سه شنبه  ۹۶/۹/۲۱ازساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰
 • مکان برگزاری : ساختمان معاونت پژوهش، طبقۀ سوم

علاقه مندان به شرکت در کارگاه مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال وجه ثبت نام را به شماره حساب ۱۰۵۲۶۴۳۲۸۰۰۸با کد شناسه ۱۰۱۰۱۲بنام باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یادگار امام واریز نموده و فیش واریزی به همراه کپی کارت دانشجویی را به دفتر پژوهشگران جوان واقع در ساختمان پژوهش دانشگاه تحویل نمایند. • توجه: دانشجویانی که تمایل به شرکت در کارگاه های  :" ارائۀ شیوه ها  و متدهای مقاله نویسی به زبان فارسی " و " آشنایی با نرم افزار spss  و sass   " و" کاربرد آمار در علوم " را دارند جهت ثبت نام  تا تاریخ ۹۶/۰۹/۰۵ به باشگاه پژوهشگران جوان واحد جهت ثبت نام  مراجعه کنند .


 • توجه:

 • به اطلاع اعضای محترم باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان می رساند :

  با توجه به نزدیک شدن هفته پژوهش و برنامه ریزی باشگاه جهت انتخاب پژوهشگر برتر، مستدعی است  چنانچه اعضای محترم باشگاه پژوهشگران  دستاورد پژوهشی اعم از ثبت اختراع و... را دارند تا تاریخ ۹۶/۰۸/۲۴ به باشگاه پژوهشگران واحد تحویل فرمایند.
   


نظر شما :