تذکرات آئین نامه ای امتحانات

۰۵ دی ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۸ کد : ۴۲۸۷ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۵۰۷۸

*رویت تلفن همراه در حوزه امتحان حتی بصورت خاموش تخلف و منجر به نمره 0/25 خواهد شد

*همراه داشتن هرگونه یادداشت مرتبط یا غیره مرتبط با امتحان از قبیل : نت ،کتاب ، جزوه و غیره تخلف و منجر به نمره 0/25خواهد شد

*نوشتن هرگونه مطلبی در کف دست تخلف و منجر به نمره 0/25خواهد شد

*فرستادن فرد دیگری به جای خود در جلسه امتحان نمره 0/25 و محروم از تحصیل در نیمسال بعدی خواهد شد

*شرکت به جای دیگری در امتحان منجر به  محرومیت از تحصیل  در نیمسال بعدخواهد شد

*برهم زدن نظم جلسه امتحان منجر به تشکیل پرونده در کمیته انضباطی و سوء سابقه می گردد


( ۲۰ )

نظر شما :