ویژگی‌های اصیل بودن «اصالت موضوع» مقاله

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۹:۵۱ کد خبر : ۴۷۹۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۶۰
نوشتن یک مقاله علمی - پژوهشی دارای مولفه‌های متعددی است که یکی از آنها اصالت موضوع است؛ مساله‌ای که در ارزیابی و امتیازدهی به مقاله نقش مهمی دارد و خود دارای ویژگی‌های متعددی است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
اجرای تحقیقی که قبلا انجام نشده است؛ قطعا هر تحقیقی که برای اولین بار انجام می‌شود، می‌تواند مرزهای دانش را گسترش دهد؛ از این رو جدید بودن موضوع مقاله بسیار مهم است. بیان ایده تازه به نحوی که قبلا انجام نشده است؛ اثبات اصالت یک پژوهش می‌تواند جنبه‌های مختلفی داشته باشد که یکی از آنها همین بیان ایده‌های جدید است، حتی اگر ایده‌ها تنها در حد موضوع بیان شود نیز خود اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.اجرای یک تحقیق در یک کشور برای اولین بار؛ حرکت به سمت تحقیقی که پیش‌تر در کشور انجام نشد، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ حتی اگر آن تحقیق در کشور دیگری صورت گرفته باشد، ولی به دلیل تازگی‌ای که در کشور نگارنده دارد، به مقاله اهمیت بالایی خواهد داد. گذر از مرزهای روش‌شناسی رشته خود؛ گرچه هریک از حوزه‌های مطالعاتی مبانی روش‌شناختی خاص خود را در تحقیق دارند، شباهت‌ها و اصول مشترکی میان آنها می‌توان یافت که زمینه‌ساز خلق پژوهش‌های اصیل خواهند بود.

نظر شما :