۵ ویژگی که کلیدواژه مقاله باید داشته باشد

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۸:۳۹ کد خبر : ۴۸۰۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۲۲
نوشتن یک مقاله علمی - پژوهشی دارای مولفه‌های متعددی است که یکی از آنها به مقوله کلیدواژه‌های به کار رفته شده در مقاله برمی‌گردد؛ کلیدواژه‌هایی که به مفهوم راحت‌تر موضوع و بخش‌های مختلف مقاله کمک می‌کند و خود جایگاه مهمی را در نمره مقاله دارد.

برای انتخاب کلیدواژه‌های مقاله دو روش اصلی وجود دارد؛ روش اول که به انتخاب کلیدواژه‌های کنترل‌شده معروف است، به کمک اصطلاح نامه‌ها صورت می‌گیرد. در هریک از این دو روش لازم است ترکیبی از واژگان اعم و اخص که بیشترین و نزدیک‌ترین رابطه معنایی را با محتوای مقاله دارد، انتخاب شود.

انتخاب کلیدواژه مناسب در مقاله احتمال بازیابی بیشتر مقاله را توسط دیگران در آینده افزایش می‌دهد و در نتیجه به دریافت استناد بیشتر به مقاله کمک می‌کند. در مجموع، کلیدواژه‌ها باید با موضوع اصلی مقاله تناسب کافی داشته باشند.

کلیدواژه‌های به کار رفته‌ شده در مقالات علمی و پژوهشی باید دارای پنج ویژگی باشد که به هر کدام از این ویژگی‌ها از صفر تا پنج امتیاز تعلق می‌گیرد که در ذیل به این ویژگی‌ها اشاره شده است.

آیا کلیدواژه‌های انتخاب شده ارتباط موضوعی لازم با محتوای مقاله را دارند؟
آیا کلیدواژه‌ها از واژه‌های مرجع اصطلاح‌نامه مربوط انتخاب شده‌اند؟
آیا ترتیبی از واژه‌های اعم و اخص در انتخاب کلیدواژه‌ها لحاظ شده‌ است؟
آیا کلیدواژه‌ها همان توصیف‌گرهای مورد استفاده در پایگاه هستند؟
آیا تعداد کافی از دقیق‌ترین کلید واژه‌ها انتخاب شده‌اند؟

 

نظر شما :