آزمون جامع

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۳ کد خبر : ۴۸۵۵ اخبارها و رویدادها اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۷۲
آزمون جامع

با اتکال به خداوند متعال آزمون جامع دکترا گروههای جغرافیا در تیرماه ۹۷ برگزار می گردد:

 • منابع درسی رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری عبارت است از:
 • سازمان یابی فضایی شهر (برابر سرفصل مصوب و منابع تدریس شده)
 • ساختارها وکارکردهای محیط شهر (برابر سر فصل مصوب و منابع تدریس شده)
 • مدیریت یکپارچه فضایی شهر(برابر سرفصل مصوب و منابع تدریس شده)
 • منابع درسی رشته جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی عبارت است از:
 • تحلیل نظام اندیشه ای برنامه ریزی آمایش کیفیت و محیط در مناطق روستایی
 • تحلیل مدیریت ریسک در برنامه ریزی آمایش کیفیت مناطق روستایی
 • برنامه ریزی کاربری زمین پایدار در مناطق روستایی
 • منابع درسی رشته جغرافیا ی سیاسی عبارت است از:
 • ساختار سیاسی فضایی منطقه ای
 • ساختار سیاسی فضایی درون کشوری(حکومت محلی)
 • جغرافیای سیاسی شهری
 1. تاریخ آزمون ۹۷/۰۴/۱۰   ازساعت ۸ الی ۱۸


 1. عناوین دروس آزمون جامع رشتۀ ادیان و عرفان تطبیقی

1

متون دینی عرفانی فارسی

2

متون عرفانی یهود و مسیحیت

3

متون دینی ایران پیش از اسلام

4

متون دینی و عرفانی هندویی و بودایی

5

متون عرفانی عربی

 
 1. عناوین دروس آزمون جامع رشتۀ عرفان اسلامی و اندیشۀ امام خمینی(ره)

1

عرفان و تفسیر قرآن

2

آرای اختصاصی امام(ره) در عرفان نظری

3

آرای اختصاصی امام(ره) در عرفان عملی

4

متون عرفانی امام(ره) بزبان عربی

5

انسان شناسی عرفانی

 
 1. عناوین دروس آزمون جامع رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی (گرایش حکمت متعالیه و مشاء)

1

حکمت متعالیه 1 (هر دو گرایش)

2

حکمت متعالیه 2 (هر دو گرایش)

3

فلسفۀ مشاء (4) (هر دو گرایش)

4

حکمت متعالیه 3 (گرایش حکمت متعالیه)

5

فلسفۀ مشاء 3 (گرایش مشاء)

 
\ زمان برگزاری آزمون: 9 و 10 تیر ماه 1397

۱ رای

نظر شما :