جدول اطلاعات آزمون کتبی رشته زبان و ادبیات فارسی در دی ماه ۱۳۹۷

۱۷ آذر ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۱ کد : ۵۶۰۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۵۴

ردیف

رشته

زمان کتبی

محل آزمون

آمار دانشجو

عنوان درس

اسامی طراح سوال

منابع درسی

مرتبه

۱

زبان و ادبیات فارسی

 

او ل و دوم دی ماه

مجتمع دانشگاهی ولایت واحد تهران مرکزی

۲

مکتب­های ادبی جهان

دکتر رویا احمد امرجی

 

کتاب مکتب­های ادبی رضا سید حسینی ج۱ و ۲

استادیار

متون نثر فارسی

دکتر راضیه زواریان

کتاب نفثه المصدور زیدری

استادیار

متون نثر فارسی

دکتر شاهپرک فرحبخش اصفهان

(کشف­المحجوب هجویری و رساله قشیریه­)

استادیار

متون نظم فارسی

دکتر خورشید نوروزی

الف-حماسی و غنایی (شاهنامه + حماسه­سرایی در ایران+ خسرو وشیرین نظامی)

استادیار

 

متون نظم فارسی

دکتر مهناز رمضانی

ب- عرفانی (مثنوی: دفتر اول و دوم) و حافظ نامه استاد بهاءالدین خرمشاهی ج۱

استادیار

 

 

( ۱ )

نظر شما :