برگزاری کارگاه آشنایی با مراکز رشد و خدمات آن ها در واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

۱۹ دی ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۰ کد : ۵۷۲۶ اخبارها و رویدادها
تعداد بازدید:۱۷۸
برگزاری کارگاه آشنایی با مراکز رشد و خدمات آن ها در واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی واحد: به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان دانشکده ابوالفتوح رازی، جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ دکتر علیرضا پازکی مدیر مرکز رشد واحد با عنوان "آشنایی با مراکز رشد و خدمات آن­ها" انجام پذیرفت.

 اهم موارد مطرح شده بشرح ذیل می باشد:

خدمات مراکز رشد   

معرفی نمونه های برتر مراکز رشد با عنوان "یکی از ما که موفق شده"

ایده های ایده آل تجاری سازی

روش های تولید ایده کارآفرینانه

تفاوت ایده پردازی با کپی برداری

توسعه ایده و بررسی کاربردی کردن آن

ارزشیابی ایده تولید شده

آشنایی با مراحل تجاری سازی ایده

استراتژی های ورود به بازار از طریق مرکز رشد

جنبه های فنی و اجرایی فرایند تجاری سازی

شایان ذکر است در خاتمه جلسه، ضمن ارائه ایده های کارآفرینانه حاضرین، به بحث و بررسی پیرامون آنها پرداخته شد و دانشجویان با استارتاپ ها و نحوه ورود به آنها آشنا شدند.


نظر شما :