اطلاعیه پژوهشی؛ فرم اعطای پژوهانه

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۸:۰۵ کد : ۵۹۸۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۹۴۱

استادان گرامی؛ احتراماً در راستای اجرایی نمودن بخشنامه اعطای پژوهانه، فرم مربوط به درخواست پژوهانه سال ۱۳۹۸ در سایت قرار گرفته است. لذا اساتید محترمی که درخواست استفاده از تسهیلات پژوهانه را دارند، می توانند اطلاعات خود را در فرم مذکور تکمیل نموده، به همراه کلیه مستندات و به صورت اسکن شده (داخل CD) حداکثر تا پایان روز اداری چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۱۸تحویل دفتر امور پژوهشی دانشکده نمایند.
ضمناً قبل از تکمیل فرم ها نسبت به مطالعه دقیق بخشنامه پژوهانه اقدام فرمایید (بخشنامه پژوهانه در سایت واحد قابل دریافت می باشد). همچنی برابر بخشنامه مذکور، استادانی که در سال ۱۳۹۶از تسهیلات پژوهانه برخوردار گردیده اند، تنها فعالیت یک سال گذشته خود را ارائه نمایند.

                                                                                معاونت پژوهشی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

    شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی
       فرم فعالیت های پژوهشی برای دریافت پژوهانه سال ۱۳۹۸


( ۲ )

نظر شما :