جلسه دفاع از رساله دکتری اولین دانش آموخته رشته "جغرافیا و برنامه ریزی شهری" دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

۱۵ مهر ۱۳۹۸ | ۱۵:۲۰ کد : ۶۴۴۵ اخبارها و رویدادها
تعداد بازدید:۶۳۸
جلسه دفاع از رساله دکتری اولین دانش آموخته رشته "جغرافیا و برنامه ریزی شهری" دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

به گزارش روابط عمومی واحد، جلسه دفاع از رساله دکتری اولین دانش آموخته رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری  با موضوع "تبیین الگوی تاب آوری اجتماعی در سکونتگاه های غیر رسمی" به راهنمایی و مشاوره دکتر بهمن کارگر ، دکتر سید حسین حاتمی نژاد  و دکتر پروانه زیویار برگزار و دانشجو محسن رحیمی با تصمیم هیئت داوران با درجه عالی موفق به اخذ مدرک دکتری تخصصی در این رشته گردید.

رهیافت رساله مذکور،  ارائه الگوی نوین و قراردادن تاب آوری اجتماعی به عنوان پلی بین دو مکتب رادیکال و لیبرال برای بهبود شرایط و جلوگیری از رشد سکونتگاه های غیر رسمی با استفاده از انعطاف پذیری ، خودساماندهی ، همبستگی بالا در پی بهبود شرایط با استفاده از حکمروایی محلی ، سرمایه اجتماعی ، نظام اقتصاد مقاومتی سالم و عدالت محور می باشد.

 لازم به ذکر است رساله مذکور که دارای سه مقاله مستخرج  چاپ شده علمی پژوهشی و یک مقاله  ISI  در مرحله پذیرش می باشد ضمن ارائه به عنوان طرح به وزارت کشور جهت بهره برداری در شورای اجتماعی کشور ، برای سیر مراحل قانونی  به بنیاد علمی نخبگان نیز ارسال می گردد .

( ۲ )

نظر شما :