زمان‌بندی انتخاب واحد و امور آموزشی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ به تفکیک مقطع ورودی و سال ورود

۲۴ آذر ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۸ کد : ۶۶۹۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۵۱۷۲

ردیف

مقطع تحصیلی-سال ورود به دانشگاه

زمان‌بندی

1

تمامی مقاطع تحصیلی-ورودی‌های 94 و ماقبل

از ساعت 12:00 روز شنبه مورخ ۹۸/11/۰۵
تا ساعت 11:00 روز بعد

2

تمامی مقاطع تحصیلی-ورودی‌های 95

از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ ۹۸/11/۰۶
تا ساعت 11:00 روز بعد

3

تمامی مقاطع تحصیلی-ورودی‌های 96

از ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ ۹۸/11/۰۷
تا ساعت 11:00 روز بعد

4

تمامی مقاطع تحصیلی-ورودی‌های 97

از ساعت 12:00 روز سه‌شنبه مورخ ۹۸/11/۰۸
تا ساعت 11:00 روز بعد

5

تمامی مقاطع تحصیلی-ورودی‌های 98

از ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ ۹۸/11/۰۹
تا ساعت 11:00 روز بعد

6

متأخرین

از ساعت 12:00 روز پنج‌شنبه مورخ ۹۸/11/۱۰
تا ساعت 11:00 روز بعد

7

دانشجویان مهمان به واحد

از ساعت 12:00 روز شنبه مورخ ۹۸/11/۰۵
تا ساعت 11:00 روز پنج‌شنبه مورخ ۹۸/11/۱۰

زمان‌بندی امور آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸


( ۴۱ )

نظر شما :