زمان‌بندی انتخاب واحد و امور آموزشی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ به تفکیک مقطع ورودی و سال ورود

۲۴ آذر ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۸ کد : ۶۶۹۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۱۱۲۲

ردیف

مقطع تحصیلی-سال ورود به دانشگاه

زمان‌بندی

۱

تمامی مقاطع تحصیلی-ورودی‌های ۹۴ و ماقبل

از ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۰۵
تا ساعت ۱۱:۰۰ روز بعد

۲

تمامی مقاطع تحصیلی-ورودی‌های ۹۵

از ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۰۶
تا ساعت۱۱:۰۰ روز بعد

۳

تمامی مقاطع تحصیلی-ورودی‌های ۹۶

از ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۰۷
تا ساعت ۱۱:۰۰ روز بعد

۴

تمامی مقاطع تحصیلی-ورودی‌های ۹۷

از ساعت ۱۲:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۰۸
تا ساعت ۱۱:۰۰ روز بعد

۵

تمامی مقاطع تحصیلی-ورودی‌های ۹۸

از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۰۹
تا ساعت ۱۱:۰۰ روز بعد

۶

متأخرین

از ساعت ۱۲:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۰
تا ساعت ۱۱:۰۰ روز بعد

۷

دانشجویان مهمان به واحد

از ساعت۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۰۵
تا ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۰

زمان‌بندی امور آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸


( ۸۳ )

نظر شما :