قابل توجه کارکنان گرامی : ساعت حضور پرسنل براساس دو شیفت کاری

۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۲:۱۳ کد : ۶۸۷۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۸۷

   با عنایت به مفاد بخشنامه 6638 مورخه 99/03/03 و تصمیمات متخذه در جلسه هیات رئیسه حضور تمامی کارکنان از روز یکشنبه مورخه 99/03/11 در دو شیفت کاری و با حضور 50درصد پرسنل مطابق     لیست تنظیمی شده توسط حوزه های معاونتی تعیین می گردد :

1- ساعت حضور پرسنل در شیفت صبح از ساعت 7:30 لغایت 13:30 و در شیفت بعد از ظهر از ساعت 13:30 لغایت 19:30 می باشد .

2- پس از ارسال لیست به حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع، امکان هیچگونه جابجایی در شیفت ها امکان پذیر نخواهد بود .

3- عدم حضور پرسنل در روز های تعیین شده به عنوان غیبت تلقی خواهد شد . (در صورت اطلاع رسانی و موافقت مسئول مافوق کارمند می تواند عدم حضور را مرخصی استحقاقی درخواست نماید )

4- پرسنلی که بعد ساعت شیفت حضور داشته باشد، اضافه کار پرداخت نخواهد شد .

5- در صورت نیاز به پرسنل به تشخیص مدیر، معاون و یا ریاست محترم واحد تا سقف 44 ساعت در هفته حضور پرسنل الزامی و به عنوان کارکرد عادی محاسبه خواهد شد .

  

                                                                                                                         معاونت توسعه مدیرت و منابع انسانی


( ۴ )

نظر شما :