اطلاعیه امور مالی و صندوق رفاه دانشجویی

۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۸ کد : ۶۹۱۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۳۸۲

دانشجویان گرامی با توجه به مجازی شدن امتحانات نیمسال دوم98-99 لازم است قبل از امتحانات نسبت به تسویه بدهی حساب خود اقدام واز صدور مجوز شرکت در امتحان اطمینان حاصل نمایند.

لازم به ذکر است با عنایت به مساعدت ریاست محترم واحد تهمیدات زیر نیز جهت دانشجویان در نظر گرفته شده است .

۱-  در صورتی که دانشجویان مانده بدهی خود را به کمتر از ۵۰۰۰۰۰۰ ریال (۵۰۰ هزار تومان) برساند امکان شرکت در امتحانات فراهم گردیده است.

۲- دانشجویان میتوانند الباقی مانده بدهی شهریه را به صورت ارائه چک با نظر صندوق رفاه دانشجویی پرداخت نمایند.

۳-   آندسته از دانشجویانی که در ترم جاری واحد عملی اخذ نموداند با توجه به اینکه برگزاری دروس مذکور به تابستان ترم جاری موکول گردیده است پرداخت شهریه  دروس مذکور به قبل از ثبت نام ترم آینده برایشان فراهم گردیده است (ترجیحا پیگیری تلفنی از طریق حسابداری دانشجویی و حسابداری دانشکده ها جهت صدور مجوز شرکت در امتحان  ) شماره تلفن های 10- 55229200  با داخلی های 2626و 2418و 2459 و شماره مستقیم 55229296

۴-   تسویه وتعیین تکلیف نمودن وضعیت اقساط معوق به صندوق رفاه دانشجویی

۵-  آندسته از دانشجویانی که از تسهیلات بانک ملی- رسالت و مهر ایران استفاده و مجوز شرکت از امتحان آنان صادر نگردیده است جهت تکمیل فرآیند و دریافت مجوز صدور شرکت در امتحان از طریق صندوق رفاه دانشجویی اقدام نمایند.

امور مالی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری


( ۱۶ )

نظر شما :