انعکاس خبر در رسانه ملی:

پخش تلویزیونی بازسازی ده دستگاه واگن آلمان غربی توسط واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری در اخبار شبکه ۵ ساعت ۱۸/۳۰ (۳مهر۹۹)

تعداد بازدید:۱۰۴۷

لینک دانلود فایل

نظر شما :