اطلاعیه مهم - دفاع و تسویه دانشجویان دکتری

۲۶ مهر ۱۳۹۹ | ۲۰:۰۴ کد : ۷۳۸۳ اخبارها و رویدادها اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۶۰
اطلاعیه مهم - دفاع و تسویه دانشجویان دکتری

کلیه دانشجویان دکتری ورودی سال ۱۳۹۵ و ماقبل ان، تا تاریخ ۹۹/۰۸/۱۵ می توانند با جابجایی تعهدات موظفی  مقالات تسویه و مقالات دفاع، نسبت به دفاع از رساله اقدام نمایند. ( چاپ مقاله موظفی دفاع هنگام تسویه الزامی می باشد)

کلیه  دانشجویان دکتری که از تاریخ دفاع از رساله آنها تا تاریخ ۹۹/۰۷/۲۱ ( تاریخ ابلاغ دستورالعمل) یکسال گذشته است و مقاله موظفی اول انها چاپ شده است و موفق به پذیرش مقاله موظفی تسویه نشده اند، می توانند با همان یک مقاله، تسویه حساب نمایند.

معاونت پژوهش و فناوری واحد


( ۱ )

نظر شما :