لیست رشته های بدون آزمون واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری و دفترچه راهنمای نیم سال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۶ دی ۱۳۹۹ | ۰۸:۳۳ کد : ۷۶۹۰ اخبارها و رویدادها
تعداد بازدید:۳۹۳۶
لیست رشته های بدون آزمون واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری و دفترچه راهنمای نیم سال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

لیست رشته ها

کارشناسی پیوسته -مجتمع مادران
کد رشته رشته مقطع
20312 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته-مادران 
20454 فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی پیوسته-مادران
20612 علوم تربیتی کارشناسی پیوسته-مادران
20735 روان شناسی کارشناسی پیوسته-مادران
21301 حسابداری کارشناسی پیوسته-مادران
21360 مدیریت فرهنگی هنری کارشناسی پیوسته-مادران
41054 مهندسی کامپیوتر کارشناسی پیوسته-مادران
60205 مهندسی شهرسازی کارشناسی پیوسته-مادران
کارشناسی پیوسته - مجتمع یادگار امام
کد رشته رشته مقطع
20101 زبان و ادبیات فارسی کارشناسی پیوسته
20312 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
20453 ادیان و عرفان کارشناسی پیوسته
20454 فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی پیوسته
20517 علوم ارتباطات اجتماعی کارشناسی پیوسته
20612 علوم تربیتی کارشناسی پیوسته
20615 مطالعات خانواده کارشناسی پیوسته
20735 روان شناسی کارشناسی پیوسته
21103 تاریخ کارشناسی پیوسته
21207 مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته
21211 مدیریت صنعتی کارشناسی پیوسته
21230 مدیریت امور بانکی کارشناسی پیوسته
21245 مدیریت مالی کارشناسی پیوسته
21260 مدیریت کسب و کارهای کوچک کارشناسی پیوسته
21301 حسابداری کارشناسی پیوسته
21360 مدیریت فرهنگی و هنری کارشناسی پیوسته
21475 علوم ورزشی کارشناسی پیوسته
21517 جغرافیا کارشناسی پیوسته
30117 علوم کامپیوتر کارشناسی پیوسته
30123 ریاضیات و کاربردها کارشناسی پیوسته
30201 فیزیک کارشناسی پیوسته
30343 شیمی کاربردی کارشناسی پیوسته
30349 شیمی محض کارشناسی پیوسته
30578 زیست فناوری کارشناسی پیوسته
30586 زیست شناسی سلولی و مولکولی کارشناسی پیوسته
30599 زیست شناسی گیاهی کارشناسی پیوسته
30801 آمار کارشناسی پیوسته
40119 مهندسی برق کارشناسی پیوسته
40324 مهندسی خط و سازه های ریلی کارشناسی پیوسته
40600 علوم مهندسی کارشناسی پیوسته
40675 مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته
40837 مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته
41054 مهندسی کامپیوتر کارشناسی پیوسته
50169 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کارشناسی پیوسته
50398 علوم و مهندسی خاک کارشناسی پیوسته
60102 طراحی صنعتی کارشناسی پیوسته
60140 ارتباط تصویری کارشناسی پیوسته
60205 مهندسی شهرسازی کارشناسی پیوسته
کارشناسی ناپیوسته- مجتمع یادگار امام
کد رشته رشته مقطع
20312 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
20422 آموزش دینی و عربی کارشناسی ناپیوسته
20627 آموزش و پرورش ابتدایی کارشناسی ناپیوسته
21207 مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
21211 مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
21301 حسابداری کارشناسی ناپیوسته
21413 تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ناپیوسته
40134 مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته
40569 مهندسی فناوری برق مترو کارشناسی ناپیوسته
41061 مهندسی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته
41414 مهندسی فناوری مکانیک-تاسیسات حرارتی و برودتی کارشناسی ناپیوسته
41419 مهندسی فناوری کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
41421 مهندسی تکنولوژی برق-قدرت کارشناسی ناپیوسته
41426 مهندسی فناوری صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته
41428 مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی کارشناسی ناپیوسته
41430 مهندسی فناوری مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته
41435 مهندسی فناوری عمران-نقشه برداری کارشناسی ناپیوسته
60125 هنرهای تجسمی-نقاشی کارشناسی ناپیوسته
60140 ارتباط تصویری کارشناسی ناپیوسته
60191 حرفه ای طراحی و تکنولوژی دوخت کارشناسی ناپیوسته
60206 معماری کارشناسی ناپیوسته
70138 سخت افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته
70402 مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی ناپیوسته -جنت آباد
کد رشته رشته مقطع
41061 مهندسی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته-جنت آباد
60206 معماری کارشناسی ناپیوسته-جنت آباد
کارشناسی ناپیوسته -مجتمع مادران
کد رشته رشته مقطع
21301 حسابداری کارشناسی ناپیوسته-مادران
21413 تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ناپیوسته-مادران
41061 مهندسی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته-مادران
60140 ارتباط تصویری کارشناسی ناپیوسته-مادران
کارشناسی ناپیوسته -رضوان
کد رشته رشته مقطع
21301 حسابداری کارشناسی ناپیوسته-رضوان
21413 تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ناپیوسته-رضوان
40134 مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته-رضوان
41421 مهندسی تکنولوژی برق-قدرت کارشناسی ناپیوسته-رضوان
60140 ارتباط تصویری کارشناسی ناپیوسته-رضوان
کاردانی ناپیوسته -مجتمع یادگار امام
کد رشته رشته مقطع
60264 کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک کاردانی ناپیوسته
20123 کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی کاردانی ناپیوسته
20207 کاردانی آموزش دینی و عربی کاردانی ناپیوسته
20571 کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی کاردانی ناپیوسته
21380 کاردانی حسابداری کاردانی ناپیوسته
30539 تربیت معلم آموزش علوم تجربی کاردانی ناپیوسته
40059 کاردان فنی مخابرات کاردانی ناپیوسته
40555 کاردان فنی برق کاردانی ناپیوسته
40558 کاردان فنی مکانیک کاردانی ناپیوسته
40832 کاردان فنی نساجی کاردانی ناپیوسته
کاردانی پیوسته -مجتمع یادگار امام
کد رشته رشته مقطع
21301 حسابداری کاردانی پیوسته
21408 تربیت بدنی کاردانی پیوسته
40100 الکترونیک عمومی کاردانی پیوسته
40132 الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
40276 صنایع شیمیایی کاردانی پیوسته
40422 نقشه برداری کاردانی پیوسته
40618 نقشه کشی صنعتی کاردانی پیوسته
40680 مکانیم خودرو کاردانی پیوسته
40820 صنایع نساجی کاردانی پیوسته
41052 نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته
60104 گرافیک-گرافیک کاردانی پیوسته
60125 هنرهای تجسمی-نقاشی کاردانی پیوسته
60206 معماری کاردانی پیوسته

 

سامانـه ثبت نام

دانلود دفترچه راهنمای کارشناسی پیوسته

دانلود دفترچه راهنمای کارشناسی ناپیوسته 

دانلود دفترچه راهنمای کاردانی پیوسته

دانلود دفترچه راهنمای کاردانی ناپیوسته

 


( ۲۱ )

نظر شما :