برنامه (جدید) زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۹ کد : ۷۷۸۱ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۳۹۸۲
دانشجویان گرامی استان تهران که موفق به انتخاب واحد در زمان مقرر نشده اند می توانند در روزهای ۵ و ۶ اسفند ماه ۱۳۹۹ نسبت به واحد گیری اقدام نمایند. شایان ذکر است حذف و اضافه روزهای ۱۱ و ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۹ می باشد.

( ۹۹ )

نظر شما :