بازدید اعضای شوراهای دانشی برنامه علمی شبکه های ارتباطی و حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامی از مراحل بازسازی ده واگن قطار واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

۲۶ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۰:۵۵ کد : ۷۸۹۴ اخبارها و رویدادها
تعداد بازدید:۲۳۸

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی واحد: اعضای شوراهای دانشی برنامه علمی شبکه های ارتباطی و حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامی از طرح برون دانشگاهی بازسازی ده واگن قطار واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری بازدید کردند.

در این بازدید دکتر سعید قاضی مغربی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری که به عنوان کار فرما این پروژه را هدایت و راهبری می کنند ضمن ارائه گزارشی از مراحل بازسازی و تکمیل  طرح اولیه بازسازی یکدستگاه واگن آلمان غربی گفت: با توجه به کاهش جمعیت دانشجویی و شرایط کنونی و شیوع ویروس کرونا دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید از آموزش محوری به سمت پژوهش محوری و جذب پروژه های برون دانشگاهی گام بردارند و در این راستا استادان با ارتباط با صنعت و تعامل و همکاری بسیار در این زمینه ما را یاری نمایند.

قاضی مغربی هدف از طرح های برون دانشگاهی را جذب سرمایه و تامین منابع مالی عنوان کرد.

 

( ۴ )

نظر شما :