فرآیند ثبت درخواست انتخاب واحد ترم مهر ۱۴۰۰

۱۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۹:۳۷ کد : ۸۱۸۱ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۹۴۵

فرآیند ثبت درخواست انتخاب واحد ترم مهر 1400 توسط دانشجو راهنما به شرح زیر برای دانشجو فعال می گردد.

1-از طریق منوی درخواست/مجوز - زیر منوی "منو ارسال/پیگیری درخواست دانشجو" اقدام به ثبت درخواست نمائید.

2-در قسمت "ارسال درخواست جدید"،طبقه بندی موضوع را "عملیات آموزشی دانشجو" و موضوع درخواست را "مجوز انتخاب واحد" و نیمسال درخواست را معادل "4001" قرار دهید.

3- با انتخاب دکمه ی "ثبت" –درخواست مجوز انتخاب واحد ترم مهر 1400 برای دانشجو ثبت می گردد.

4-از طریق منوی "ثبت نام دروس دانشجو" –زیر منوی "انتخاب واحد"

 اقدام به اخذ دروس و انتخاب واحد نمائید.

 شرایط ثبت درخواست به شرح زیر در سامانه کنترل می گردد: 

• دانشجویانی که در ترم 3992 انتخاب واحد داشته اند و یا ترم مرخصی ثبت کرده اند مجاز به ثبت درخواست انتخاب واحد می باشند.

• دانشجویانی که آخرین وضعیت آنها در ترم های 3992 و 4001 وضعیت های عدم مجاز به ثبت نام در نیمسال ثبت شده باشد،مجاز به ثبت درخواست نمی باشند.

• دانشجویانی که آخرین وضعیت آنها در ترم های 4001 ترم مرخصی ثبت شده باشد،مجاز به ثبت درخواست نمی باشند.

• دانشجویانی که سنوات تحصیلی مجاز آنها به اتمام رسیده باشد،مجاز به ثبت درخواست نمی باشند.


( ۱۹ )

نظر شما :