پذیرش دانشجو - لیست رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۴:۴۵ کد : ۸۲۱۰ اخبارها و رویدادها اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۵۹۵۶
پذیرش دانشجو - لیست رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری در رشته های زیر  دانشجو می پذیرد.

پذیرش دانشجو - رشته های  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری 
عنوان رشته مقطع کد رشته تمام وقت /پاره وقت
الکتروتکنیک کاردانی پیوسته 4013281 تمام وقت
الکترونیک عمومی کاردانی پیوسته 4010081 تمام وقت
تربیت بدنی کاردانی پیوسته 2140881 تمام وقت
حسابداری کاردانی پیوسته 2130181 تمام وقت
صنایع شیمیایی کاردانی پیوسته 4027681 تمام وقت
صنایع نساجی کاردانی پیوسته 4082081 تمام وقت
فتوگرافیک گرافیک کاردانی پیوسته 6026881 تمام وقت
معماری کاردانی پیوسته 6020681 تمام وقت
مکانیک خودرو کاردانی پیوسته 4068081 تمام وقت
نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته 4105281 تمام وقت
نقاشی کاردانی پیوسته 6011181 تمام وقت
نقشه کشی صنعتی کاردانی پیوسته 4061881 تمام وقت
نقشه برداری کاردانی پیوسته 4042281 تمام وقت
عنوان رشته مقطع کد رشته تمام وقت /پاره وقت
آموزش دینی و عربی کاردانی ناپیوسته 2042211 تمام وقت
زبان و ادبیات فارسی کاردانی ناپیوسته 2012411 تمام وقت
آموزش و پرورش ابتدایی کاردانی ناپیوسته 2062711 تمام وقت
تربیت معلم آموزش علوم تجربی کاردانی ناپیوسته 3053911 تمام وقت
حسابداری کاردانی ناپیوسته 2130111 تمام وقت
کاردان فنی مخابرات کاردانی ناپیوسته 4005911 تمام وقت
کاردان حرفه ای هنرهای تجسمی/گرافیک کاردانی ناپیوسته 6026411 تمام وقت
کاردان فنی برق کاردانی ناپیوسته 4055511 تمام وقت
کاردان فنی مکانیک کاردانی ناپیوسته 4055811 تمام وقت
کاردان فنی نساجی کاردانی ناپیوسته 4083211 تمام وقت
عنوان رشته مقطع کد رشته تمام وقت /پاره وقت
آمار کارشناسی پیوسته 3080121 تمام وقت
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته 2031221 تمام وقت
ادیان و عرفان کارشناسی پیوسته 2045321 تمام وقت
ارتباط تصویری کارشناسی پیوسته 6014021 تمام وقت
تاریخ کارشناسی پیوسته 2110321 تمام وقت
جغرافیا کارشناسی پیوسته 2151721 تمام وقت
حسابداری کارشناسی پیوسته 2130121 تمام وقت
ریاضیات و کاربردها کارشناسی پیوسته 3012321 تمام وقت
زبان و ادبیات فارسی کارشناسی پیوسته 20101221 تمام وقت
زیست سلولی و مولکولی کارشناسی پیوسته 3058621 تمام وقت
زیست شناسی گیاهی کارشناسی پیوسته 3059921 تمام وقت
زیست فناوری کارشناسی پیوسته 3057821 تمام وقت
شیمی کاربردی کارشناسی پیوسته 3034321 تمام وقت
شیمی محض کارشناسی پیوسته 3034921 تمام وقت
طراحی صنعتی کارشناسی پیوسته 6010221 تمام وقت
علوم ارتباطات اجتماعی کارشناسی پیوسته 2051721 تمام وقت
علوم تربیتی کارشناسی پیوسته 2061221 تمام وقت
علوم کامپیوتر کارشناسی پیوسته 3011721 تمام وقت
علوم مهندسی کارشناسی پیوسته 4060021 تمام وقت
علوم و مهندسی خاک کارشناسی پیوسته 5039821 تمام وقت
علوم ورزشی کارشناسی پیوسته 2147521 تمام وقت
فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی پیوسته 2045421 تمام وقت
فیزیک کارشناسی پیوسته 3020121 تمام وقت
مدیریت امور بانکی کارشناسی پیوسته 2123021 تمام وقت
مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته 2120721 تمام وقت
مدیریت صنعتی کارشناسی پیوسته 2121121 تمام وقت
مدیریت فرهنگی و هنری کارشناسی پیوسته 2136021 تمام وقت
مدیریت کسب و کارهای کوچک کارشناسی پیوسته 2126021 تمام وقت
مدیریت مالی کارشناسی پیوسته 2124521 تمام وقت
مطالعات خانواده کارشناسی پیوسته 2061521 تمام وقت
مهندسی برق کارشناسی پیوسته 4011921 تمام وقت
مهندس تولید و ژنتیک گیاهی کارشناسی پیوسته 5016921 تمام وقت
مهندس خط و سازه های ریلی کارشناسی پیوسته 4032421 تمام وقت
مهندسی شهرسازی کارشناسی پیوسته 6020521 تمام وقت
مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته 4067521 تمام وقت
مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته 4083721 تمام وقت
ارتباط تصویری کارشناسی پیوسته 6014022 پاره وقت
زیست شناسی گیاهی کارشناسی پیوسته 3059922 پاره وقت
شیمی کاربردی کارشناسی پیوسته 3034322 پاره وقت
طراحی صنعتی کارشناسی پیوسته 6010222 پاره وقت
علوم تربیتی کارشناسی پیوسته 2061222 پاره وقت
مدیریت صنعتی کارشناسی پیوسته 2121122 پاره وقت
مهندس برق کارشناسی پیوسته 4011922 پاره وقت
مهندس مکانیک کارشناسی پیوسته 4067522 پاره وقت
مهندس نساجی کارشناسی پیوسته 4083722 پاره وقت
واحد مادران
عنوان رشته مقطع کد رشته تمام وقت /پاره وقت
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته 2031221 تمام وقت
حسابداری کارشناسی پیوسته 2130121 تمام وقت
روان شناسی کارشناسی پیوسته 2073521 تمام وقت
علوم تربیتی کارشناسی پیوسته 2061221 تمام وقت
فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی پیوسته 2045421 تمام وقت
مدیریت فرهنگی و هنری کارشناسی پیوسته 2136021 تمام وقت
مهندسی شهرسازی کارشناسی پیوسته 6020521 تمام وقت
مهندسی کامپیوتر کارشناسی پیوسته 4105421 تمام وقت
عنوان رشته مقطع کد رشته تمام وقت /پاره وقت
آموزش دینی و عربی کارشناسی ناپیوسته 2042271 تمام وقت
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته 2031271 تمام وقت
آموزش و پرورش ابتدایی کارشناسی ناپیوسته 2062771 تمام وقت
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ناپیوسته 2141371 تمام وقت
حسابداری کارشناسی ناپیوسته 2130171 تمام وقت
سخت افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته 7013871 تمام وقت
طراحی و تکنولوژی دوخت کارشناسی ناپیوسته 6017571 تمام وقت
مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته 2120771 تمام وقت
مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته 2121171 تمام وقت
مهندس اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 7040271 تمام وقت
مهندس تکنولوژی برق-قدرت کارشناسی ناپیوسته 4142171 تمام وقت
مهندس حرفه ای الکترونیک کاربردی کارشناسی ناپیوسته 4089971 تمام وقت
مهندس حرفه ای صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته 4089571 تمام وقت
مهندس حرفه ای کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ناپیوسته 40899371 تمام وقت
مهندسی حرفه ای معماری کارشناسی ناپیوسته 4088971 تمام وقت
مهندسی حرفه ای مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته 4089271 تمام وقت
مهندسی فناوری برق مترو کارشناسی ناپیوسته 4056971 تمام وقت
مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی کارشناسی ناپیوسته 4142871 تمام وقت
مهندسی فناوری عمران/نقشه برداری کارشناسی ناپیوسته 4143571 تمام وقت
مهندسی فناوری کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته 4141971 تمام وقت
مهندسی فناوری مکانیک-تاسیسات حرارتی و برودتی کارشناسی ناپیوسته 4141471 تمام وقت
نقاشی کارشناسی ناپیوسته 6011171 تمام وقت
واحد مادران
عنوان رشته مقطع کد رشته تمام وقت /پاره وقت
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ناپیوسته 2141371 تمام وقت
حسابداری کارشناسی ناپیوسته 2130171 تمام وقت
مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ناپیوسته 4089371 تمام وقت

 


( ۱۰۲ )

نظر شما :