اطلاعیه وامهای بلند مدت صندوق رفاه دانشجویی

۲۴ شهریور ۱۳۹۲ | ۱۸:۰۹ کد : ۸۹۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۸۱۴قابل توجه دانشجویان گرامی

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از دانشجویان محترمی که تمایل به استفاده از وام بلندمدت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصیل را دارند می رساند، از تاریخ 25 /6 /92  لغایت پایان وقت اداری 28 /6 /92 می توانند جهت دریافت فرم وام مربوطه به صندوق رفاه دانشجوئی واقع در طبقه دوم ساختمان اداری مراجعه نمایند.

شایان ذکر است، با توجه به محدویت منابع، فرصت مذکور تمدید نخواهد شد.

 
 

                                                                                                  صندوق رفاه دا نشجوئی
نظر شما :