آرشیو اخبار

اولين همايش آسيب شناسي فرهنگي شهرستان ري در واحد شهرري برگزار شد

اولين همايش آسيب شناسي فرهنگي شهرستان ري با حضور فرماندار، دادستان شهرستان ري ، مدير کل آموزش فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي ، رياست واحد شهرري و جمعي از مسئولين شهرستان ري در سالن آمفي تئاتر مجتمع يادگار امام (ره) برگزار شد. در اين همايش دکتر رضا قاضي سعيدي رياست واحد شهرري گفت: اين واحد دانشگاهي داراي  23 هزار دانشجو، بيش از 1180 نفر عضو هيات علمي و حق التدريس و 900 نفر پرسنل بوده و همواره يکي از رويکرد هاي اصلي مسئولين اين واحد توجه ويژه به مسائل فرهنگي دانشجويان بوده است لذا با افتخار از پيشنهاد برگزاري اين همايش استقبال شد تا با اهتمام بيشتري و با حضور مسئولين عالي رتبه شهرستان ري به بررسي بهتر دغدغه هاي اين شهرستان پرداخته شود و پتانسيلها و پيشنهادها و طرحهاي ارزشمند موجود در اين واحد دانشگاهي در خصوص مسائل فرهنگي در يک تعامل دو سويه در اختيار مسئولين شهرستان ري قرار گيرد. وي به مخاطبان فراوان دانشگاه آزاد اسلامي اشاره کرد و افزود: با تعريف, تبيين و پياده سازي برنامه ريزيهاي زير بنايي در عرصه فرهنگي و قوانين عفاف در واحد شهرري در مدت يکسال و چند ماه اخير شاهد جهش و تحول چشمگيري در مسائل فرهنگي دانشجويان و استقبال خانواده هاي ايشان بوده ايم و با افتخار آمادگي خود جهت در اختيار قرار دادن اين تجربيات و شيوها به مسئولين شهرستان ري و ساير واحد هاي دانشگاهي هستيم. در ادامه فرماندار شهرستان ري افزود: در سال جديد قصد داريم شهرستان ري را به عنوان شهر نمونه قرآني معرفي کنيم تا نقش به سزايي در بهبود مشکلات و معضلات فرهنگي کشور داشته باشيم . وي ضمن اشاره به نامگذاري هفته فرهنگي در شهرستان ري گفت: از آنجايي که اين شهرستان داراي بسترهاي مناسبي مي باشد و از قدمت 8 هزار ساله و ميراث فرهنگي غني برخوردار است ، در سال گذشته پس از بررسي هاي متعدد در شوراي اسلامي شهرستان ري در خصوص مسائل فرهنگي تصميم گرفته شد که در اين شهرستان هفته اي را به نام هفته فرهنگي نامگذاري کنيم. فرماندار شهرستان ري خاطر نشان کرد: باتوجه با نامگذاري سال جديد تحت عنوان اصلاح الگوي مصرف از تمام دستگاه ها خواستاريم با پيشنهادات خود ما را در اين راستا ياري کنند . همچنين در اين همايش دادستان شهرستان ري گفت: يکي از اقدامات موثر فرهنگي آگاهي سازي است که بايد براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي مورد توجه قرار گيرد. امي اظهار داشت: وقتي که بحث ناهنجاري هاي اجتماعي و آسيب شناسي اجتماعي مطرح مي شود، ناخودآگاه همه مردم ذهنشان به سمت دخالت پليس و مقامات قضايي مي رود، اما تحقيقات به عمل آمده نشان مي دهد که اقدامات کيفيري مراجع قضايي تاکنون براي مهار آسيب هاي اجتماعي موثر نبوده است. وي افزود: امروزه حقوق دانان به سمت اقدامات غير کيفري گرايش دارند چراکه ابزارهاي کيفري نمي تواند آسيب هاي اجتماعي را ريشه کن کنند و بسياري از روانشناسان و آسيب شناسان بر اين عقيده هستند که دين و مذهب مي تواند افراد را از کجرويها باز دارد. دادستان شهرستان ري افزود: با برگزاري اين همايش بر آن هستيم تا به بررسي يکي از آسيب هاي اجتماعي از جمله مواد مخدر که يکي از اساسي ترين معضلات اجتماعي و در کشور ما به عنوان يک مسئله ملي مطرح است، بپردازيم. وي اذعان داشت: مشکلات مربوط به مصرف مواد مخدر رقم عمده اي از پرونده هاي قضايي را تشکيل مي دهد، به طوريکه بخش عمده اي از بودجه کشور و فعاليت هاي اجتماعي براي مهار اين پديده شوم و خانمان سوز مصرف مي شود. امي در پايان گفت: براي ريشه کن کردن موضوع مواد مخدر تنها اقدامات قوه قضاييه کافي نيست و تمام نهاد ها بايد دست به دست هم دهند و با استفاده از مکانيزم آگاهي سازي نسبت به جلوگيري از آلودگي شهروندان اقدام نمايندتا با رتجزيه و تحليل فرهنگ حاکم بر مواد مخدر بتوانيم آن را ريشه کن کنيم.

ادامه مطلب