آرشیو اخبار

نخستين همايش ملي يافته هاي نوين شيمي در صنعت و پزشکي

همايش ملي يافته هاي نوين شيمي در صنعت و پزشکي در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 14 و 15 اسفند ماه در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري برگزار خواهدشد. لذا از پژوهشگران دعوت به عمل مي آيد در اين کنفرانس دو روزه حضور به هم رسانند.شايان ذکر است محورهاي همايش به شرح ذيل مي باشد:1- فناوري زيستي2- الکتروشيمي، حسگرها و بيوحسگرها3- کاربرد راديوشيمي در صنعت پزشکي4- تهيه و شناسايي ترکيب هاي آلي و معدني5- شيمي محاسباتي6- خوردگي، تصفيه آب، پساب و پوشش هاي صنعتي7- روش هاي تهيه و شناسايي نانو مواد و کاربردهاي آنها در صنعت پزشکي8- يافته هاي نوين بيوشيمي در شاخه  شيمي آلي، شيمي معدني و شيمي فيزيک9- نوآوري در جداسازي، استخراج و کاربرد آنها در پزشکي، صنعت و محيط زيست10- نوآوري در تهيه کاتاليست ها، بيوکاتاليست ها، بررسي سينيک و مکانيسم واکنش هاي مربوطه  

ادامه مطلب