آرشیو اخبار

قابل توجه دانشجويان گرامي

دانشجوياني كه تاكنون نسبت به تغيير password اوليه دريافت شده از مركز كامپيوتر اقدام ننموده اند، در اسرع وقت لازم است رمز خود را تغيير دهند. در غير اين صورت رمز آنان به صورت اتوماتيك تغيير مي كند.

ادامه مطلب