آرشیو اخبار

برگزاري اردوي جهادي و راهيان نور توسط بسيج دانشجويي واحد شهرري

به همت بسيج دانشجويي واحد شهرري اردوي جهادي به شهرستان زرنديه و روستاهاي اطراف آن براي دانشجويان اين واحد برگزار مي شود.مسئول بسيج اين واحد دانشگاهي ضمن بيان مطلب فوق گفت: وظيفه ما است تا با تلاش خود فقر و محروميت ر ادر كشور از بين ببريم. وي همچنين افزود: به منظور محروميت زدايي از روستاهاي كشور اين اردو را از تاريخ 26/12 89 الي 7/1/89 برگزار خواهيم كرد.شايان ذكر است زمان ثبت نام تا مورخ 17/12/89 مي باشد.  

ادامه مطلب