آرشیو اخبار

برگزاری کارگاه پشتیبانی ثبت نام

برگزاری کارگاه پشتیبانی ثبت نام

با توجه به نزدیکی زمان ثبت نام دانشجویان در نیمسال دوم 91-90 ، مرکز کامپیوتر به منظور آشنایی بیشتر مدیران محترم گروهها و روسای محترم آموزش دانشکده‏ها کارگاهی تحت عنوان " پشتیبانی ثبت نام " در سه نوبت برگزار نمود.

ادامه مطلب