آرشیو اخبار

رئیس واحد شهرری، دانشجویان شاهد و ایثارگر باید به جایگاه خود مباهات کنند

رئیس واحد شهرری، دانشجویان شاهد و ایثارگر باید به جایگاه خود مباهات کنند

مراسم گردهمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر در سالن خوارزمی دانشکده فنی و مهندسی واحد شهرری با حضور رئیس بنیاد شهید شهرری،مسئول آموزش اداره کل، معاون فرهنگی بنیاد، رئیس واحدشهر ری، معاونین و مدیران ارشد دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب