آرشیو اخبار

تصویب  رشته دکتری الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

تصویب رشته دکتری الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

با پیگیری‌های مستمر مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، همچنین توجه ویژه دکتر دانشجو ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی و معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، رشته الهیات و معارف اسلامی با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقطع دکتری توسط شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تصویب شد.

ادامه مطلب