آرشیو اخبار

بررسی نسبت برنامه‌ کاندیداها با اسناد بالادستی نظام و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله

بررسی نسبت برنامه‌ کاندیداها با اسناد بالادستی نظام و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله

برنامه‌ کاندیداها چه نسبتی با اسناد بالادستی نظام و مهم‌ترین آنها یعنی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله دارد؟ طبق این سند، مردم باید چه مطالباتی از رئیس‌جمهور آینده داشته باشند؟

ادامه مطلب