آرشیو اخبار

دانشگاه  آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری در بیانیه‌ای هتاکی به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم) را محکوم کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری در بیانیه‌ای هتاکی به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم) را محکوم کرد.

دانشگاه واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری در بیانیه‌ای هتاکی به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم) را محکوم کرد.

ادامه مطلب