اطلاعیه ها - آرشیو

با راه‌اندازی ۲۲ سامانه اداری مالی در سال جدید؛

سیستم اداری ثبت دستی در دانشگاه آزاد اسلامی کنار گذاشته می‌شود

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: ۲۲ سامانه اداری مالی راه‌اندازی شده و از ابتدای سال آتی تمام فعالیت‌های دانشگاه هم روی این سامانه و هم بصورت ثبت دستی انجام می‌گیرد و کم کم با راستی‌آزمایی، سامانه سیستم ثبت دستی کنار گذاشته می‌شود.

ادامه مطلب