اخبارها و رویدادها

مسابقات دانشجویی رشد و پویایی دانشجویان را به دنبال دارد

مسابقات دانشجویی رشد و پویایی دانشجویان را به دنبال دارد

توحیدی: مسابقات علمی و فرهنگی که در فضاهای دانشگاهی برگزار میشود،معمولا با استقبال وسیع دانشجویان همراه است.هدف اصلی از اینگونه مسابقات این است که بستر مناسبی برای دانش اندوزی و تقویت روحیه ی پویندگی دانشجویان فراهم شود.

ادامه مطلب
نقش سنت حسنه وقف در تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال غیرقابل انکار و از منابع مهم برای توسعه اقتصادی در کشورهای اسلامی است
یاری خانی معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در واحد یادگار امام (ره) شهرری

نقش سنت حسنه وقف در تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال غیرقابل انکار و از منابع مهم برای توسعه اقتصادی در کشورهای اسلامی است

بی‌تردید فرهنگ «وقف» یکی از سنت‌های حسنه اسلامی است که درباره ثواب و فضیلت آن نیز به طور مکرر در منابع فقهی یاد شده است حتی بنا به روایتی از امام صادق علیه السلام از آن به «صدقه جاریه» نام برده‌اند. همچنین، وقف یکی از عمده‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی جهان اسلام و از ارزش‌های مطرح شده در جهان‌بینی دینی نیز به شمار می آید. علاوه براین، یکی از راه‌های ادامه نیکوکاری و کمک به هم‌نوعان «وقف» است که واقف با وقف اموال و املاک خود برای امور خیریه و عام المنفعه، درآمد آن موقوفات را به امور خیریه اختصاص می‌دهد.

ادامه مطلب