شماره تلفن های دانشگاه

 

شماره تلفن داخلی و خط آزاد شهری پرسنل حوزه معاونت پژوهش و فناوری

تلفن دانشگاه : 55229200-021

 

نام و نام خانوادگی

قسمت

داخلی

مستقیم

 

پرسنل ستادی

دکتر سید مصطفی حسینی مزینانی

معاون پژوهش و فناوری

2503

55229259

دکتر امیر توحیدی

مدیر کل امور پژوهشی

2505

55229259

ابراهیم نظری شربیانی

مسوول دفتر معاونت پژوهشی

2503

55229259

فاطمه سلطانی

مسوول کارتابل الکترونیکی معاونت پژوهشی

2503

55229259

معصومه پیریایی

کارشناس باشگاه پژوهشگران جوان

---

55229252

زهره قیدارپور

کارشناس دفتر دایمی همایش های علمی

2507

55229283

معصومه شهرابی‎فراهانی

کارشناس طرحهای پژوهشی

2504

55229283

رقیه طرلانی‎پاشیز

کارشناس تشویقی مقالات/شرکت در همایش/فرصت مطالعاتی

2504

55229283

فاطمه کرم داد ملایری

کارشناس کارگاه و سخنرانی/مسابقات/انجمن علمی

2504

55229356

فاطمه ترکمانه‎پیرمشانی

کارشناس پایان نامهها

2504

55229356

زهرا خمسه

کارشناس پایان نامهها

2504

55229356

افشین خدایاری

کارشناس پایان نامهها

2504

55229356

دکتر محمد یوسفی

مسوول انتشارات علمی

2511

55229349

هادی افتخاری

کارشناس انتشارات علمی

2511

55229349

مجتبی شاه آبادیفراهانی

رییس اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

2538

55229253

سیدمهدی اسحاقی

کارشناس دفتر ارتباط با صنعت

2538

55229253

ایرج براتیزاده

کارشناس دفتر ارتباط با صنعت

2538

55229253

مهدی یوسفی نجات

کارشناس مراکز تحقیقاتی

2538

55229253

کتابخانه

دکتر محمد یوسفی

رئیس اداره کتابخانه

2510

55229251

سکینه حقایقی

کارشناس کتابداری ( بخش سازماندهی و مدیریت اطلاعات(

2512

---

علی رستمپور

متصدی امور کتابخانه(بخش خدمات فنی)

2512

---

عباس شهبازی

کارشناس کتابداری (بخش خدمات فنی(

2509

55229334

معصومه ابره‎دری

کارشناس کتابداری (بخش جستجو و اطلاع رسانی(

2513

55229334

مریم معنوی‎پور

کارشناس کتابداری (بخش مرجع و پایان نامه ها)

2514

55229395

محمود فکوری‎فر

کارشناس کتابداری (بخش امانت)

2513

55229334

محمدعلی قربانی

کارشناس کتابداری (بخش امانت)

2513

55229334

آزمایشگاهها و کارگاهها

حمیدرضا معصومیان

رییس اداره امور آزمایشگاهها و کارگاهها

2507

55229350

سعید احمدی مجدآبادی

خاک و ترمودینامیک و ارتعاشات

2397

55229326

ساسان فرهنگیان

ژنتیک و تحقیقات کشاورزی

2396

---

حمیدرضا محبی

زیست 1

2399

---

محمدرضا کیان

شیمی نساجی

2391

55229326

یاسر حیدرپور

هیدرولیک پنوماتیک انتقال حرارت مکانیک سیالات

2333

---

کورش شبستری

تحقیقات نساجی- مقاومت مصالح

2395

---

مهدی محمد

شیمی تجزیه

2632

---

حسین حسامی نیاسر

جداسازی و شناسایی مواد آلی – مدیر داخلی ساختمان زکریا

2387

55229254

سمیه بهرهمند

شیمی عمومی تصفیه آب

2384

---

مهرداد حنفی

تحقیقات آزاد

2383

---

فرزانه اعتمادی

زیست 2

2382

---

فاطمه خسروی

تحقیقات زیست

2377

---

مهدی آصف الدوله

تحقیقات مرکزی شیمی

2385

---

عیسی عرفانیان

تحقیقات شیمی 1

2374

---

خسرو خزایی

فیزیک الیاف و چاپ

2398

---

علی بابایی

فیزیک نور و فیزیک مکانیک و فیزیک الکتریسیته

2386

---

اعظم محمدی

شیمی پلیمر – شیمی آلی – تجزیه دستگاهی

2364

---

ملیحه قهرمانی

شیمی فیزیک

2634

---

اصغر مرادی

کارگاه بتون(عمران)

2633

---

مجید صبوری

کارگاه نقشه برداری

2648

---

فاطمه زمانی

گارگاه قالب

2661

---

حمید خسروبیگی

الکترونیک عمومی1 و 2

2662

---

صادق آدینه

کارگاه برق و بررسی سیستم قدرت - مدیر داخلی ساختمان ابوریحان

2663

55229295

حسین چوبداری

ماشینهای الکتریکی 1 و 2

2665

---

سمیه زرافشان

الکترونیک 1و2و3 و مدار مخابراتی

2664

---

محمد فضایی

میکرو-پالس  و کنترل صنعتی

2657

---

علیرضا ممیزی

دیجیتال و مایکروویو

2658

---

بهزاد کریمی

الکترونیک عمومی و کنترل خطی

2659

---

امیر قنبری

مدارمقدماتی و الکترونیک صنعتی

2660

---

دیمرکو

تاسیسات ساختمان ابوریحان

2635

---

اسماعیل اکبری

ماشین ابزار و تاسیسات

2363

---

سعید سمایی

شاسی و بدنه و مولد قدرت

2378

---

محمد علی حقانی

نقص یابی، سوخت رسانی

2359

---

حجت کریمی

جوشکاری و سیم پیچی

2358

---

حامد مومنی فراهانی

شیمی صنعتی

2355

---

پرویز فرهادی

کارشناس مزرعه تحقیقاتی

-

---

دانشکدهها

محمد فصیحی‎دستجردی

کارشناس امور پایان نامه ها- دانشکده مدیریت و حسابداری

-

۵۵۲۲۹۳۱۰

کاظم بابائی

کارشناس امور پایان نامه ها-دانشکده علوم پایه

-

۵۵۲۲۹۳۸۷

فاطمه اخلاقی‎راسته‎کناری

کارشناس امور پایان نامه ها- دانشکده مهندسی برق و فنی - مهندسی

-

۵۵۲۲۹۳۸۵

صدیقه شاهی

کارشناس امور پایان نامه ها- دانشکده علوم انسانی

-

۵۵۲۲۹۳۸۶

قربانعلی محمدی‎جوقان

کارشناس امور پایان نامه ها- دانشکده هنر و معماری

-

55229200

 

دانشکده هنر و معماری

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

دکتر محمد مهدی غیائی

رئیس دانشکده

55229330

2292

حمید قاسمی

مسئول دفتر رئیس

55229330

2292

داود هژبری

مسئول امتحانات دانشکده

55229298

2298

علی ناصری فر

معاون آموزشی دانشکده

55229308

 

نسیم سلیمی الیزه ای

مدیر گروه گرافیک و نقاشی

55229304

 

زهرا خدایی

مدیر گروه ارشد شهرسازی

55229323

 

عرفان گودرزی

کارشناس کارگاه گرافیک

 

2287

علی اکبری

مدیر گروه معماری و شهرسازی

55229304

2282

 

کارشناس آتلیه معماری

 

2281

کتایون تیموریان

مدیرگروه طراحی صنعتی

55229323

2267

زهرا خدایی

رئیس اداره پژوهش دانشکده

55229323

 

قربانعلی محمدی

کارشناس امور پایان نامه ها

 

2260

لیلا شریفیان

دفتر نهاد رهبری خواهران

55229224

2300

بتول باهک

مدیر گروه نقشه کشی عمومی

 

2278

محمود رمضانی

مدیر گروه معارف

55229305

2669

فهیمه ایلشاهی

کارشناس گروه معارف

55229305

2269

علی حسن پور

رئیس اداره آموزش دانشکده

55229247

2289

سید حسین شاه حسینی

کارشناس گروه معماری

 

2265

کامران پورجبار

کارشناس

 

2265

فاطمه میرزاخانی

کارشناس گرافیک و نقاشی

 

2283

مهناز نعمتی

کارشناس ارشد معماری

 

2295

معصومه ابوالحسنی

کارشناس نقشه کشی عمومی (خواهران)

 

2289

طاهره فریادی

کارشناس نقشه کشی عمومی (برادران)

 

2283

آزاده نبی اله

کارشناس اداره فارغ التحصیلان

 

2274

رمضان نبی نژاد

کارشناس مسئول بایگانی دانشکده

 

2285

نرگس فراهانی

کارشناس آتلیه و کارگاه نقشه کشی

 

2273

رضا خورسندی

کارشناس آتلیه عکاسی و کارگاه

 

2287

اعظم پیر هادی

کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی

 

2284

 

دفتر بسیج واحد خواهران

55229376

 

علی مردمی

کارشناس سایت کامپیوتر

 

2289

محمود رنجبر – علیرضا رحیمی

آبدارخانه طبقه همکف

 

2293

 دانشکده مدیریت و حسابداری

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

        دکتر علی مظلوم فر

ریاست دانشکده

55229321

2420

 

معاونت دانشکده

55229338

2415

 

مدیر گروه علوم تربیتی

 

2427

 

مدیر گروه مدیریت ارشد

 

2412

 

فارغ التحصیلان

 

2405

 

مدیر گروه حسابداری

 

2419

 

مدیر گروه مدیریت صنعتی و بازرگانی

 

2431

 

رئیس پژوهش دانشکده

55229310

2433

 

کارشناس پژوهش دانشکده

55229310

2402

 

حسابداری دانشجویی

 

2418

 

مدیر آموزش دانشکده

55229322

2425

 

کارشناس علوم تربیتی و آموزش ابتدایی

 

2406

 

کارشناس گروه حسابداری

 

2404

 

امتحانات دانشکده

 

2424

 

بایگانی

 

2426

 

کارشناس مدیریت صنعتی

 

2400

 

کارشناس گروه مدیریت ارشد

 

2406

دانشکده آموزش معلمان (صفائیه)

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

دکتر رامین محمد علی طهرانی

رییس دانشکده

33743015

300

مجید خیرآبادی

مسئول دفتر ریاست دانشکده

33396611

300

محسن کرمانی

مسئول دفتر حراست

33756405

240

مهندس اسماعیل مبرهن

رئیس اداره پژوهش

33759404

238

علی عظیم زاده

رئیس اداره آموزش

33396633

258

خانم دکتر قنبری

مدیر گروه کاردانی کامپیوتر

--------

226

خانم الیاسی

کارشناس گروه کامپیوتر (برادران)

--------

213

خانم ایرانپور

کارشناس گروه کامپیوتر (خواهران)

---------

220

مسعود ایوب

کارشناس گروه حسابداری (برادران)

--------

214

خانم هادی زاده

خدمات ساختمان اداری

--------

239

خانم ملکی

کارشناس گروه حسابداری (خواهران)

--------

215

خانم نوری

فارغ التحصیلان آموزش

33742757

293

خانم محمدی

امور فارغ التحصیلان ودانشجویی

33742757

217

مهدی زیوری

انتظامات برادران

33759817

202

خانم ملکی

انتظامات خواهران

 

206

امیر فضل اللهی

کارشناس نرم افزار کامپیوتر

-----

290

شمسعلی فتحی

مسئول دفتر امتحانات

33396600

223

محمد علی نقی زاده

خدمات اتاق اساتید و ساختمان رازی

----

274

جواد اسدی

تاسیسات

-----

207

غلامرضا نوری علویجه

کنترل سایتهای کامپیوتر

-----

282

قاسم صفی نیا

کتابخانه

33761668

285

حسن صادق زاده

کارشناس سخت افزار کامپیوتر

-------

290

بهزاد بخشایی

کارشناس امور دانشجویی

33740124

228

سید جواد موسویان

فارغ التحصیلان آموزش

33742757

256

مجید اسماعیلی

کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی

33761595

225

منوچهر حوری

بایگانی

------

264

خانم خواجویی

امور کلاسها

-----------

211

صادق حیدریان

خدمات ساختمان معلمان

-------

295

حسین عبدی

کارشناس حسابداری دانشجویی

33761595

255

دانشکده مهندسی برق

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

دکتر میثم منسوب بصیری

رئیس دانشکده برق

55229384

2314

دکتر ناصر طالبی

معاون دانشکده برق

55229383

2566

دکتر علی رحمانی

رئیس اداره پژوهش

5522938۵

2577

دکتر سیدابوالفضل حسینی

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی

-

2567

دکتر محسن علیزاده

مدیر گروه برق قدرت

-

2319

دکتر حمید خدابخشی

مدیر گروه مجموعه مهندسی برق

-

2808

دکتر آژنگ صائب

مدیر گروه الکترونیک

-

2568

سید حسین جلالی

رئیس اداره آموزش

55229390

----

حمیدامیری

مسئول دفتر رئیس دانشکده برق

55229384

2314

عباس پروز

کارشناس گروه‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده برق

-

2310

علیرضا باوندپور

کارشناس گروه کاردانی پیوسته الکتروتکنیک

-

2458

لیلارمضانی‌آستانه

کارشناس گروه کارشناسی پیوسته مجموعه مهندسی برق

-

2579

معصومهشیخی

کارشناس گروه کاردانی و کارشناسی ناپیوسته الکترونیک

-

2331

فریده قزی‌پور

 

کارشناس گروه کارشناسی قدرت

 

-

2332

محمد باقری

مسئول امور کلاس های دانشکده برق

-

2315

حسن همایونی

مسئول بایگانی

-

2316

فاطمه اخلاقی

کارشناس اداره پژوهش دانشکده برق

-

2577

محمدرضا بصیری

کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی

-

2322

صادق سالمی

کارشناس فارغ التحصیلان

-

2320

لیلا کمالی

اداره امتحانات دانشکده های برق و فنی

-

2307

حجت محمدی

خدمات - آبدارخانه طبقه سوم

-

2329

فرنگیس علیزاده

خدمات - اتاق اساتید و طبقه دوم

-

2347