شماره تلفن های دانشگاه

شماره تماس های مستقیم و داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

۰۲۱-۵۵۲۲۹۲۰۰-۹

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت مدیریت منابع و توسعه

معاونت فرهنگی و دانشجویی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت عمرانی


دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشکده علوم انسانی

دانشکده هنر و معماری

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر