رشته ها در مقطع دکتری

تعداد بازدید:۲۱۸۸۵
رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)  شهرری در مقطع دکتری

شیمی گرایش شیمی کاربردی

شیمی گرایشی شیمی تجزیه

شیمی گرایش شیمی معدنی

شیمی گرایش شیمی آلی

مهندسی برق- الکترونیک

مهندسی برق- قدرت

مهندسی برق- مخابرات

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

مهندسی نساجی- شیمی نساجی

زراعت

تاریخ

تاریخ- تاریخ اسلام

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیای سیاسی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات

ریاضی کاربردی- آنالیز عددی

زبان و ادبیات فارسی

الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان

الهیات و معارف اسلامی- تاریخ و تمدن ملل اسلامی

الهیات و معارف اسلامی-علوم و قرآن و حدیث

الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی

عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی(ره)

فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی(ره)

آخرین ویرایش۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰