رشته ها در مقطع کارشناسی

 

رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)  شهرری در مقطع کارشناسی

 

کارشناسی پیوسته

زبان و ادبیات فارسی

الهیات و معارف اسلامی-ادیان و عرفان

الهیات و معارف اسلامی –فقه و مبانی حقوق اسلامی

علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

روانشناسی

تاریخ

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

مدیریت فرهنگی و هنری

حسابداری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

جغرافیا-کارتوگرافی

ژئومورفولوژی

فیزیک-حالت جامد

شیمی کاربردی

زیست شناسی عمومی

زیست شناسی –علوم گیاهی

زیست شناسی سلولی و ملکولی-زیست فناوری

مهندسی برق

مهندسی مکانیک

مهندسی نساجی-شیمی نساجی

مهندسی نساجی-الیاف

مهندسی نساجی-فناوری نساجی

مهندسی نساجی-پوشاک

علوم کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری

مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات

شیمی فن آوری اطلاعات

علوم مهندسی-ریاضی مهندسی

علوم مهندسی-علوم مهندسی زیست محیطی

علوم مهندسی-علوم مهندسی محاسباتی

علوم مهندسی-فیزیک مهندسی

مهندسی کشاورزی-گیاه پزشکی

علوم و مهندسی خاک

طراحی صنعتی

نقاشی

ارتباط تصویری-ارتباط تصویری

مهندسی عمران

طراحی پارچه و لباس-طراحی بافت پارچه

مهندسی معماری

مهندسی شهرسازی

آب و هواشناسی

آمار و کاربردها

ریاضیات و کاربردها

شیمی

 

کارشناسی ناپیوسته

تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی

آموزش دینی و عربی

آموزش و پرورش ابتدایی

علمی کاربردی حسابداری

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

آموزش علوم تجربی

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

مهندسی تکنولوژی تاسیاست حرارتی و برودتی

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

علمی کاربردی ارتباط تصویری

علمی کاربردی معماری

 

آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۷۶۳۳