رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۲۵۱۴۴
 
رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)  شهرری در مقطع کارشناسی ارشد
 
مهندسی برق-شبکه های مخابراتی

مهندسی برق- مخابرات امن و رمزنگاری

مهندسی برق- برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی

مهندسی برق- سیستم های قدرت

مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

مهندسی برق-مخابرات سیستم

مهندسی برق- سیستم های الکترونیک دیجیتال

مهندسی برق- کنترل

مهندسی برق- مخابرات نوری

مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک

مهندسی مالی

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف

مهندسی نساجی رشته ساختارهای نانولیفی

مهندسی نساجی- شیمی نساجی و رنگ

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری

مهندسی کشاورزی- زراعت

مهندسی معماری

طراحی شهری

برنامه ریزی منطقه ای

مدیریت پروژه و ساخت

مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی

زبان و ادبیات فارسی

الهیات و معارف اسلامی-تاریخ و تمدن ملل اسلامی

الهیات و معارف اسلامی-ادیان و عرفان

الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی

شناخت اندیشه های امام خمینی(ره)

علوم حدیث

علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزشی

مدیریت دولتی- طراحی سازمانهای دولتی

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی

مدیریت دولتی- بودجه ومالیه عمومی

تاریخ-تاریخ ایران باستان

تاریخ- تاریخ عمومی جهان

تاریخ- تاریخ اسلام

تاریخ- تاریخ ایران اسلامی

ایرانشناسی- فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگی

مدیریت آموزشی

مدیریت اجرایی

مدیریت شهری

مدیریت مالی

مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات

آموزش و بهسازی منابع انسانی

مدیریت ام بی ای- مدیریت بازاریابی

حسابداری

فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیای سیاسی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

آب و هواشناسی(اقلیم شناسی)

ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات

آموزش ریاضی

شیمی کاربردی

شیمی - شیمی تجزیه

شیمی آلی

علوم و فناوری نانو-نانوشیمی

زیست شناسی- میکروبیولوژی

زیست شناسی-علوم سلولی و مولکولی

زیست شناسی- بیوشیمی گرایش بیوشیمی

 

 

 
 
آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۹