شماره تماس های معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی

قسمت

داخلی

مستقیم

دکتر رامین محمدعلی طهرانی

معاون پژوهش و فناوری

2503

55229259

دکتر نسیم بریمانی

مدیر  امور پژوهشی

2505

55229259

ابراهیم نظری شربیانی

مسوول دفتر معاونت پژوهشی

2503

55229259

فاطمه سلطانی

مسوول کارتابل الکترونیکی معاونت پژوهشی

2503

55229259

معصومه پیریایی

کارشناس باشگاه پژوهشگران جوان

---

55229252

زهره قیدارپور

کارشناس دفتر دایمی همایش های علمی

2507

55229283

معصومه شهرابیفراهانی

کارشناس طرحهای پژوهشی

2504

55229283

 

کارشناس تشویقی مقالات/شرکت در همایش/فرصت مطالعاتی

2504

55229283

فاطمه کرم داد ملایری

کارشناس کارگاه و سخنرانی/مسابقات/انجمن علمی

2504

55229356

فاطمه ترکمانهپیرمشانی

کارشناس پایان نامهها

2504

55229356

زهرا خمسه

کارشناس پایان نامهها

2504

55229356

افشین خدایاری

کارشناس پایان نامهها

2504

55229356

دکتر محمد یوسفی

مسوول انتشارات علمی

2511

55229349

هادی افتخاری

کارشناس انتشارات علمی

2511

55229349

مجتبی شاه آبادیفراهانی

رییس اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

2538

55229253

سیدمهدی اسحاقی

کارشناس دفتر ارتباط با صنعت

2538

55229253

ایرج براتیزاده

کارشناس دفتر ارتباط با صنعت

2538

55229253

 

کارشناس مراکز تحقیقاتی

2538

55229253

کتابخانه

دکتر محمد یوسفی

رئیس اداره کتابخانه

2510

55229251

سکینه حقایقی

کارشناس کتابداری ( بخش سازماندهی و مدیریت اطلاعات(

2512

---

علی رستمپور

متصدی امور کتابخانه(بخش خدمات فنی)

2512

---

عباس شهبازی

کارشناس کتابداری (بخش خدمات فنی(

2509

55229334

معصومه ابرهدری

کارشناس کتابداری (بخش جستجو و اطلاع رسانی(

2513

55229334

مریم معنویپور

کارشناس کتابداری (بخش مرجع و پایان نامه ها)

2514

55229395

 

کارشناس کتابداری (بخش امانت)

2513

55229334

محمدعلی قربانی

کارشناس کتابداری (بخش امانت)

2513

55229334

آزمایشگاهها و کارگاهها

حمیدرضا معصومیان

رییس اداره امور آزمایشگاهها و کارگاهها

2507

55229350

سعید احمدی مجدآبادی

خاک و ترمودینامیک و ارتعاشات

2397

55229326

ساسان فرهنگیان

ژنتیک و تحقیقات کشاورزی

2396

---

حمیدرضا محبی

زیست 1

2399

---

محمدرضا کیان

شیمی نساجی

2391

55229326

یاسر حیدرپور

هیدرولیک پنوماتیک انتقال حرارت مکانیک سیالات

2333

---

کورش شبستری

تحقیقات نساجی- مقاومت مصالح

2395

---

مهدی محمد

شیمی تجزیه

2632

---

حسین حسامی نیاسر

جداسازی و شناسایی مواد آلی مدیر داخلی ساختمان زکریا

2387

55229254

سمیه بهرهمند

شیمی عمومی تصفیه آب

2384

---

مهرداد حنفی

تحقیقات آزاد

2383

---

فرزانه اعتمادی

زیست 2

2382

---

فاطمه خسروی

تحقیقات زیست

2377

---

مهدی آصف الدوله

تحقیقات مرکزی شیمی

2385

---

عیسی عرفانیان

تحقیقات شیمی 1

2374

---

خسرو خزایی

فیزیک الیاف و چاپ

2398

---

علی بابایی

فیزیک نور و فیزیک مکانیک و فیزیک الکتریسیته

2386

---

اعظم محمدی

شیمی پلیمر شیمی آلی تجزیه دستگاهی

2364

---

ملیحه قهرمانی

شیمی فیزیک

2634

---

اصغر مرادی

کارگاه بتون(عمران)

2633

---

مجید صبوری

کارگاه نقشه برداری

2648

---

فاطمه زمانی

گارگاه قالب

2661

---

حمید خسروبیگی

الکترونیک عمومی1 و 2

2662

---

صادق آدینه

کارگاه برق و بررسی سیستم قدرت - مدیر داخلی ساختمان ابوریحان

2663

55229295

حسین چوبداری

ماشینهای الکتریکی 1 و 2

2665

---

سمیه زرافشان

الکترونیک 1و2و3 و مدار مخابراتی

2664

---

محمد فضایی

میکرو-پالس  و کنترل صنعتی

2657

---

علیرضا ممیزی

دیجیتال و مایکروویو

2658

---

بهزاد کریمی

الکترونیک عمومی و کنترل خطی

2659

---

امیر قنبری

مدارمقدماتی و الکترونیک صنعتی

2660

---

دیمرکو

تاسیسات ساختمان ابوریحان

2635

---

اسماعیل اکبری

ماشین ابزار و تاسیسات

2363

---

سعید سمایی

شاسی و بدنه و مولد قدرت

2378

---

محمد علی حقانی

نقص یابی، سوخت رسانی

2359

---

حجت کریمی

جوشکاری و سیم پیچی

2358

---

حامد مومنی فراهانی

شیمی صنعتی

2355

---

پرویز فرهادی

کارشناس مزرعه تحقیقاتی

-

---

دانشکدهها

محمد فصیحیدستجردی

کارشناس امور پایان نامه ها- دانشکده مدیریت و حسابداری

-

۵۵۲۲۹۳۱۰

 

کارشناس امور پایان نامه ها-دانشکده علوم پایه

-

۵۵۲۲۹۳۸۷

فاطمه اخلاقیراستهکناری

کارشناس امور پایان نامه ها- دانشکده مهندسی برق و فنی - مهندسی

-

۵۵۲۲۹۳۸۵

صدیقه شاهی

کارشناس امور پایان نامه ها- دانشکده علوم انسانی

-

۵۵۲۲۹۳۸۶

قربانعلی محمدیجوقان

کارشناس امور پایان نامه ها- دانشکده هنر و معماری

-

55229200

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۹۴۵