شماره تماس های دانشکده هنر و معماری

دانشکده هنر و معماری

نام و نام خانوادگی

قسمت

داخلی

مستقیم

دکتر محمد مهدی غیائی

رئیس دانشکده

۲۲۹۲

۵۵۲۲۹۳۳۰

 

مسئول دفتر رئیس

۲۲۹۲

۵۵۲۲۹۳۳۰

 

مسئول امتحانات دانشکده

۲۲۹۸

۵۵۲۲۹۲۹۸

علی ناصری فر

معاون آموزشی دانشکده

-

۵۵۲۲۳۹۰۸

نسیم سلیمی الیزه ای

مدیر گروه گرافیک و نقاشی

-

۵۵۲۲۹۳۰۴

زهرا خدایی

مدیر گروه ارشد شهرسازی

-

۵۵۲۲۹۳۲۳

عرفان گودرزی

کارشناس کارگاه گرافیک

۲۲۸۷

-

علی اکبری

مدیر گروه معماری و شهرسازی

۲۲۸۲

۵۵۲۲۹۳۰۴

 

کارشناس آتلیه معماری

۲۲۸۱

-

کتایون تیموریان

مدیرگروه طراحی صنعتی

۲۲۶۷

۵۵۲۲۹۳۲۳

زهرا خدایی

رئیس اداره پژوهش دانشکده

-

۵۵۲۲۹۳۲۳

قربانعلی محمدی

کارشناس امور پایان نامه ها

۲۲۶۰

-

لیلا شریفیان

دفتر نهاد رهبری خواهران

۲۳۰۰

۵۵۲۲۹۲۲۴

بتول باهک

مدیر گروه نقشه کشی عمومی

۲۲۷۸

-

محمود رمضانی

مدیر گروه معارف

۲۶۶۹

۵۵۲۲۹۳۰۵

فهیمه ایلشاهی

کارشناس گروه معارف

۲۲۶۹

۵۵۲۲۹۳۰۵

علی حسن پور

رئیس اداره آموزش دانشکده

۲۲۸۹

۵۵۲۲۹۲۴۷

سید حسین شاه حسینی

کارشناس گروه معماری

۲۲۶۵

-

کامران پورجبار

کارشناس

۲۲۶۵

-

فاطمه میرزاخانی

کارشناس گرافیک و نقاشی

۲۲۸۳

-

مهناز نعمتی

کارشناس ارشد معماری

۲۲۹۵

-

معصومه ابوالحسنی

کارشناس نقشه کشی عمومی (خواهران)

۲۲۸۹

-

طاهره فریادی

کارشناس نقشه کشی عمومی (برادران)

۲۲۸۳

-

آزاده نبی اله

کارشناس اداره فارغ التحصیلان

۲۲۷۴

-

رمضان نبی نژاد

کارشناس مسئول بایگانی دانشکده

۲۲۸۵

-

 

کارشناس آتلیه و کارگاه نقشه کشی

۲۲۷۳

-

رضا خورسندی

کارشناس آتلیه عکاسی و کارگاه

۲۲۸۷

-

زهرا نوری ثانی آبادی

کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی

۲۲۸۴

-

 

دفتر بسیج واحد خواهران

-

۵۵۲۲۹۳۷۶

علی مردمی

کارشناس سایت کامپیوتر

۲۲۸۹

-

محمود رنجبر علیرضا رحیمی

آبدارخانه طبقه همکف

۲۲۹۳

-

آخرین ویرایش۱۲ مرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۹۲۳