شماره تماس های دانشکده علوم انسانی

تعداد بازدید:۶۷۷۲

دانشکده علوم انسانی

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

دکتر شهرام علم

رئیس دانشکده

55229392

2610

دکتر پروانه زیویار

معاون دانشکده

55229354

2621

دکتر فاطمه خلیلی

رئیس پژوهش دانشکده

55229375

2595

علی حسن پور

رئیس اداره آموزش دانشکده

55229362

-

مریم عرب

مسئول دفتر رئیس دانشکده

55229392

2610

زهرا برقی

فارغ التحصیلان

-

2622

یاسر ستارزاده

کارشناس گروه های ارشد و دکترای رشته های جغرافیا - ادبیات

-

2602

هادی علیخانی

کارشناس گروه (کارشناسی فقه و حقوق آموزش انگلیسی جغرافیا کلیه گرایشها- تاریخ ادیان و عرفان)

-

2607

فاطمه عزتی

کارشناس گروه تربیت بدنی

-

2605

عباس عسگری

کارشناس آموزش گروه روانشناسی

-

2607

ناهید بهروزنام

مسئول امتحانات

-

2617

اسماعیل صادقی

مسئول بایگانی آموزش

-

2601

سید حسین نظری

مسئول کنترل کلاس ها و حضور و غیاب استادان

-

2619

صدیقه شاهی

کارشناس پژوهش دانشکده

55229386

2597

معصومه شیخی

مسئول فرهنگی دانشکده

-

2592

فاطمه رضی

کارشناس مقاطع ارشد و دکتری الهیات ادیان و عرفان - ادبیات

-

2604

زهرا محمدپور

خدمات

-

2620

فرنگیس علیزاده

خدمات

-

2593

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸