شماره تلفن های دانشکده فنی و مهندسی

 

 

 

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

 تلفن داخلی
 

آقای دکتر  محمدرضا  قصری

رئیس دانشکده

55229344

2327

 

آقای  محمد رستم پور

مسئول دفتر رئیس دانشکده

-

2304

 

آقای دکتر  علی اکبر تجلی

معاون دانشکده

55229353

2345

 

آقای دکتر بابک کامکاری

رئیس پژوهش دانشکده

55229387

2322

 

آقای حسن مهربانی فر

رئیس آموزش دانشکده

55229255

2330

 

خانم ندا صائب

کارشناس گروههای عمران و نقشه برداری

-

2339

 

خانم سحر قاسمی

کارشناس گروههای شیمی و ریاضی و نساجی

-

2306

 

آقای حمید رضا رفیعی

کارشناس گروههای زیست و کشاورزی

-

2306

 

آقای علی سادات

کارشناس گروههای مهندسی مکانیک

-

2306

 

آقای سید محمد امیر موسوی

کارشناس گروههای مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

-

2339

 

خانم لیلا کمالی

مسئول امتحانات

-

2307

 

آقای حسن همایونی

مسئول بایگانی

-

2316

 

آقای اسکندر زندی  و آقای یزدان اکبری

مسئول کنترل کلاس ها

 

2318

 

آقای صادق سالمی

کارشناس فارغ التحصیلان

-

2578

 

آقای  احمد بابایی

کارشناس حسابداری دانشجویی

-

2389

 

آقای کاظم بابایی

کارشناس پژوهش

-

2337

 

آقای ابراهیم امینیان

کارشناس فرهنگ

-

2322

 

نگهبان شیفت

انتظامات

-

2334

 

آقای دکتر عباس ارجمندفر

مدیر گروه ریاضی

-

2573

 

آقای دکتر افشین حسینی بلداجی

مدیر گروه زیست

-

 

 

خانم دکتر مریم قلی زاده آرشتی

مدیر گروه فیزیک

-

2457

 

آقای دکتر علی اکبر لطفی نیستانک

مدیر گروه مکانیک

-

2575

  آقای دکتر محسن رضایی مدیر گروه مکانیک خودرو

-

2324

  آقای دکتر فواد مهاجری مدیر گروه عمران و نقشه برداری

-

2323

  خانم دکتر سوسن صمدی مدیر گروه شیمی

-

2308

آخرین ویرایش۲۹ خرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۹۷۵